210 555
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 19:50:50 22-08-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phóng sự mùa An cư - Hình ảnh đẹp nối truyền mạng mạch Phật pháp

Phóng sự mùa An cư - Hình ảnh đẹp nối truyền mạng mạch Phật phápBa tháng An cư kiết hạ là thời gian để chư Tăng, Ni trau dồi Tam vô lậu học (Giới - Định - Tuệ), tấn tu đạo nghiệp. Trong ba tháng kiết Hạ, chư Tăng Ni ở các tự viện hoặc tại các điểm an cư tập trung để cùng tu cùng học...
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1061577
Tổng số truy cập : 1061577
Người đang online : 3612
Tổng số trang được xem : 11279178