710 314
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 03:10:41 30-07-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phóng sự: Bái biệt Ni trưởng Thích nữ Chúc Như

Phóng sự: Bái biệt Ni trưởng Thích nữ Chúc NhưVới 73 năm tuổi đời, 38 năm Hạ lạp, Ni trưởng đã nêu cao phẩm chất sáng ngời của một Tỳ Kheo Ni. Ni trưởng không chỉ nghiêm trì giới luật, trang nghiêm Tăng đoàn Ni bộ mà còn là tấm gương sáng cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia nương theo tu học cũng như hoằng dương chánh pháp.
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đak Lak trân trọng kính mời Quý Tôn đức Tăng Ni, Quý Phật tử, Quý vị và các bạn theo dõi Phóng sự: Bái biệt Ni trưởng Thích nữ Chúc Như.
Chia sẻ với bạn bè qua: