410 781
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 02:21:33 24-08-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ði tìm dấu tích Văn hóa Phật giáo tại ĐakLak

Ði tìm dấu tích Văn hóa Phật giáo tại ĐakLakSau chuyến khảo sát đi tìm dấu tích văn hóa Phật giáo ở Buôn Đôn vào đầu tháng 6 năm 2010, đạt được một số kết quả khả quan, chiều ngày 28/8/2010 Ban trị sự Phật giáo tỉnh, do Đại đức Hải Định làm trưởng đoàn, tổ chức đợt khảo sát lần thứ hai vào Buôn Đôn với mục đích đi tìm dấu tích văn hóa Phật giáo của người Lào tại vùng đất đầy huyền thoại này.
Chia sẻ với bạn bè qua: