710 997
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 14:31:38 14-11-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bànTrong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc; Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngôi vua để đi tu và đắc đạo, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ.
Chia sẻ với bạn bè qua: