510 814
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 15:10:31 15-08-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 5459.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Tịnh xá Ngọc Quang-TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ dâng pháp y Ca sa trong mùa An cư Kiết hạ PL 2559 – DL 2015

Tịnh xá Ngọc Quang-TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ dâng pháp y Ca sa trong mùa An cư Kiết hạ PL 2559 – DL 2015Mỗi năm, cứ đến ngày Bố tát cuối mùa An cư Kiết hạ của chư Tăng Ni Khất Sĩ tỉnh Đak Lak. Hòa trong không khí hân hoan của người con Phật, nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL. 2559, Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang long trọng tổ chức Lễ dâng pháp y Casa bằng tất cả tâm thành, kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức Tăng Ni sau mùa An cư Kiết hạ, dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Thần Hộ Pháp, Bát bộ Kim cang hộ trì Tam bảo.

Đến chứng minh cho buổi lễ dâng pháp y Casa có: Hòa thượng Thích Giác Thanh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak, Tri sự trưởng Giáo đoàn 2, Trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên. Hòa thượng Thích Giác Chí – Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak, Trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh. Hòa thượng Thích Giác Phương – Chứng minh BTS Giáo đoàn 3, Trụ trì tịnh xá Ngọc Quang. Cùng chư tôn Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, chư Ni sư và chư tôn đức Ni các miền tịnh xá trong tỉnh Dak Lak đã hoan hỷ quang lâm chứng minh công đức Lễ Dâng Y Casa của Thiện nam Tín nữ Phật tử Tịnh xá Ngọc Quang
Mở đầu, Phật tử Thiện Thông, Phó Ban Đại diện Tịnh xá dâng lời tác bạch cúng dường:

…Theo lời Phật dạy, hàng cư sĩ tại gia chúng con có 4 miếng ruộng phước, đó là : Kỉnh điền, Ân điền, Nghĩa điền và Bi điền.
            -Kỉnh điền là sự cúng dường Tam bảo
            -Ân điền là sự phụng dưỡng cha mẹ
            -Nghĩa điền là sự tương giao tốt đẹp với lục thân quyến thuộc, với xóm giềng lân cận.
            -Bi điền là sự nhường cơm xẻ áo cho những người bần cùng khốn khổ.
             Hàng Phật tử tại gia chúng con bên cạnh việc vun bồi ruộng phước cho chính mình, chúng con còn có bổn phận hộ trì Tam bảo về mặt vật chất để hàng Tăng bảo hiện tiền có đủ điều kiện hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh. Lòng chúng con luôn mong mỏi làm sao cho Phật pháp được xương minh, Pháp bảo được phổ đồng, Tăng già được chỉnh đốn, thiền môn được hưng thịnh để làm nơi quy hướng vững chắc cho chúng sinh.
            Hôm nay đầy đủ duyên lành, trong mùa Vu Lan báo hiếu và Chư Tăng tự tứ, Thiện nam tín nữ Tịnh xá Ngọc Quang chúng con xin thành kính dâng lên chư tôn đức những tấm y ca sa và vật phẩm tứ sự mà chúng con đã chuẩn bị trong nhiều tháng qua do sức lao động chân chính của chúng con tạo ra. Ngưỡng mong chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa và Đại đức Tăng Ni rũ lòng lân mẫn chứng minh nạp thọ. Trước là để chư tôn đức có thêm phương tiện trên bước đường hoằng pháp độ sanh, sau là xin chư tôn đức ban rãi phước lành chú nguyện cho cha mẹ nhiều đời và cửu huyền thất tổ của chúng con thấy rõ đường lành, thoát vòng mê muội ra khỏi u đồ, siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố. Ngưỡng mong oai lực vô cùng từ bi chú nguyện. Nguyện hồi hướng công đức này, cầu cho tất cả chúng sanh kẻ âm được siêu thoát, người dương được an cư lạc nghiệp, Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.
            Nguyện cầu Tam bảo bủa đức từ bi ban ơn tế độ, gia hộ chúng con thiện nguyện tùng tâm, sở cầu như ý.
            Nhớ xưa Đức Mục Kiền Liên
Nương nhờ Tăng chúng cứu liền mẫu thân
Nay con sắm các lễ phần
Kính nhờ Tăng Bảo từ tâm chú nguyền.
Trãi qua hơn một tiếng đồng hồ, dưới bóng mát của ngôi tịnh xá Ngọc Quang yêu dấu. Được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng Ni, trên 400 Phật tử đã được tắm mình trong dòng suối từ bi và thực hành pháp dâng y Casa và vật phẩm tứ sự.
`           Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Thanh thay mặt chư tôn Giáo phẩm và đại chúng Tăng Ni ban đạo từ chứng minh công đức, phước báu của toàn thể nam nữ Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo đúng chánh pháp, thể hiện tinh thần hiếu tâm của mỗi người con Phật để làm tròn câu Hiếu đạo trong mùa Vu Lan thắng hội đối với đâng sinh thành và cửu huyền thất tổ…Nguyện cầu mười phương chư Phật, gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dõng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai.
Quang cảnh lễ dâng y Ca Sa
Chư Tôn đức chứng minh
Tác bạch lễ cúng dường dâng y Ca Sa

 
Tin Thiện Thông, Ảnh Phúc Quý        
(Ban TTTT Phật giáo Dak Lak)
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke730880
Tổng số truy cập : 730880
Người đang online : 503
Tổng số trang được xem : 9507284