910 688
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 15:20:57 05-12-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 5007.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Thuyết giảng và Khóa tu Tỉnh thức nhân Đại lễ Phật Thành đạo Pl. 2560 – Dl. 2016

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Thuyết giảng và Khóa tu Tỉnh thức
 nhân Đại lễ Phật Thành đạo Pl. 2560 – Dl. 2016
Căn cứ cuộc họp Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Đăklăk ngày 03/10/2016 (nhằm 03/09 Bính Thân) tại văn phòng chùa Phổ Minh, Tp. BMT. BHP PG tỉnh Đăklăk và cuộc họp Triển khai giữa BHP PG tỉnh và BTS PG huyện Krông Pắc ngày 22/10/2016 (nhằm 22/09/Bính Thân thông báo đến chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử Chương trình Hoằng pháp kính mừng Đại lễ Phật đản Pl. 2560 – Dl. 2016
       
 
          GIÁO HỘI PGVN TỈNH ĐĂKLĂK          
BAN HOẰNG PHÁP
Số ……/TB/BHP/2016
------------------------------------
 
                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                    
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------------------------------------
       Đăklăk, ngày 25 tháng 10  năm 2016
 
 
 
 

 

 
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Thuyết giảng và Khóa tu Tỉnh thức
 nhân Đại lễ Phật Thành đạo Pl. 2560 – Dl. 2016
Kính gửi:    -    Ban Trị sự Phật giáo các Huyện, Thị xã trong tỉnh Đăklăk.
-         Chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại các Chùa, Tịnh xá, Thiền viện, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường trong tỉnh Đăklăk.
          Căn cứ cuộc họp Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Đăklăk ngày 03/10/2016 (nhằm 03/09 Bính Thân) tại văn phòng chùa Phổ Minh, Tp. BMT. BHP PG tỉnh Đăklăk và cuộc họp Triển khai giữa BHP PG tỉnh và BTS PG huyện Krông Pắc ngày 22/10/2016 (nhằm 22/09/Bính Thân thông báo đến chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử Chương trình Hoằng pháp kính mừng Đại lễ Phật đản Pl. 2560 – Dl. 2016, như sau:
I.                  TỔ CHỨC THUYẾT GIẢNG:
-         Từ ngày 01~07/12 Bính Thân (nhằm 29/12/2016~04/01/2017), BHP sẽ công cử giảng sư đến các địa phương tổ chức Lễ hội trong toàn tỉnh.
-         Ban tổ chức Lễ hội tại các đơn vị thuộc Thành phố, Huyện, Thị thông qua Ủy viên BHP tại địa phương hoặc liên hệ trực tiếp về Trưởng, Phó Thường trực và Thư ký BHP để đăng kí lịch giảng.
1)       Đại đức Thích Trí Minh, Trưởng BHP. Tell: 0972563434.
2)       Đại đức Thích Giác Phổ, Phó TBTT BHP. Tell: 0903982545.
3)       Đại đức Thích Hải Nguyện, Thư ký BHP. Tell: 0905444674.
II.               TỔ CHỨC KHÓA TU “TỈNH THỨC”:
Hòa chung niềm hoan hỷ của người con Phật đón mừng ngày LỄ THÀNH ĐẠO của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, BHP PG tỉnh phối hợp với BTSPG huyện Krông Pắc tổ chức khóa tu “Tỉnh Thức” dành cho đối tượng là Cư sĩ Phật tử trong toàn tỉnh Đăklăk.
1.     Ban Tổ chức:
a.       Trưởng BTC: Đại đức Thích Trí Minh – Trưởng BHP PG tỉnh Đăklăk.
b.       Phó Trưởng BTC: Đại đức Thích Giác Phổ, Phó ban Thường trực BHP PG tỉnh Đăklăk.
c.       Phó Trưởng BTC: Đại đức Thích Giác Ngộ, Trưởng BTSPG huyện Krông Pắc, Phó BHP tỉnh.
d.       Ủy viên:
·        Thành viên BTSPG, Tăng Ni trú trì các cơ sở tự viện huyện Krông Pắc.
·        Tăng, Ni ủy viên BHP và Hoằng pháp viên Cư sĩ Phật tử.
2.     Thời gian, địa điểm tổ chức Khóa tu:
Khóa tu tổ chức vào 2 ngày 31/12/2016 và 01/01/2017 (nhằm 03, 04/12 Bính Thân) tại chùa Phước An, Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.
3.     Chương trình Khóa tu “Tỉnh Thức”:
Ngày 03/Chạp/Bính Thân (31/12/2016)
-         06h30           : Tập trung điểm danh, chia tổ, nghe nội qui, nhận phòng.
-         07h30           : Ổn định hội trường
-         08h30           : Khai mạc
-         10h00           : Nghỉ giải lao
-         10h15           : Hành đường (dọn cơm)
-         11h00~12h00: Thọ trai chánh niệm
-         12h15~13h30: Chỉ tịnh
-         14h00~15h15: Pháp thoại “Ý nghĩa Thành Đạo”
-         15h30~17h00: Vui chơi – các trò chơi dân gian
-         17h30~18h00: Dược thực
-         18h00~18h45: Sinh hoạt cá nhân
-         19h00~19h45: Tụng kinh tối.
-         20h00~21h45: Giao lưu văn nghệ (Các đơn vị đăng ký tiết mục)
-         21h45           : Chỉ tịnh.
Ngày 04/Chạp/Bính Thân (01/01/2017)
-         04h00           : Thức chúng
-         05h00~06h00: Công phu/ Ngồi Thiền/ Kinh hành.
-         06h00~06h30: Chấp tác.
-         06h30~07h15: Điểm tâm.
-         08h00~09h30: Thảo luận giao lưu chủ đề
“Người Phật tử với công tác Bảo vệ môi trường” (các đơn vị đăng kí bài thuyết trình trong 10 phút)
-         10h00~10h30: Vệ sinh môi trường xung quanh
Ban trực Hành đường dọn cơm
-         11h00~12h00: Thọ trai chánh niệm
-         12h15~13h30: Chỉ tịnh
-         14h00~15h00: Thực tập thiền định – Kinh hành niệm Phật
-         15h00~16h00: Đố vui Phật pháp
-         16h00~16h30: Bế mạc khóa tu
-         16h30           : Ăn nhẹ, chia tay và hẹn gặp lại khóa tu sau
4.     Đối tượng và đăng kí khóa tu:
-         Thành viên tham dự khóa tu là Cư sĩ Phật tử, đoàn sinh GĐPT có độ tuổi từ 15~40, sức khỏe bình thường.
-         Mỗi đơn vị trong huyện Krông Pắc đăng kí số lượng từ 10~20 vị.
-         Các đơn vị thuộc TP, huyện thị khác đăng kí số lượng từ 5~15 vị.
-         Đơn vị nào có bài tham dự thuyết trình và tiết mục văn nghệ phải đăng kí trước với vị Ủy viên hoằng pháp của Huyện mình. BTSPG các huyện, thị sẽ đề cử với BTC bài tham luận và tiết mục văn nghệ ưu tú để tham gia Khóa tu.
-         BTS các TP, huyện thị lập Danh sách đăng kí tham dự Khóa tu của các đơn vị trong địa phương mình và nạp về BTC trước ngày 15/12/2016 (nhằm 17/11 Bính Thân). Địa chỉ:
1.       Văn phòng BTSPG huyện Krông Pắc.
2.       Văn phòng BHP PG tỉnh Đăklăk – chùa Phổ Minh, Tp. BMT. Hoặc email: hainguyenkhaidoan@gmail.com
3.       Mẫu đăng kí đính kèm Thông báo này.
Nay, Ban Hoằng pháp kính thông báo đến BTS PG các Huyện, Thị; chư Tôn đức Tăng Ni, Ban hộ tự và GĐPT các cơ sở trong toàn tỉnh tri tường, phổ biến và
đăng kí để BHP hoàn thành Phật sự đã nêu trên.
 
               
   
TM. BHP PG tỉnh Đăklăk
        Trưởng ban
             ( đã ký)
 
Đại đức Thích Trí Minh
 
 
Nơi nhận:
-         Như trên
-         Lưu
 
 
 
 

 
   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐĂKLĂK
BAN HOẰNG PHÁP
---------
KHÓA TU TỈNH THỨC
Chào Mừng Lễ Thành Đạo - Pl. 2560
Tổ chức ngày 31/12/2016 và 01/01/2017 (nhằm 03, 04/12 Bính Thân)
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ
 
1.         Họ tên (Đạo hiệu):……………………………………………………………………………..……… Pháp danh: ………………………………………………………
2.         Trụ trì (đại diện) đơn vị: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
3.         Địa chỉ: ………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………….……………………………………………
4.         Điện thoại: …………………………………………………………Email (nếu có): .………………………………………………………………………..………………
5.         Xin đăng ký các Phật tử tham dự khóa tu TỈNH THỨC theo danh sách sau:
1.      Họ tên Pháp danh Năm sinh
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
6.         Xin đăng ký bài tham luận giao lưu với chủ đề (nếu có):
.………………………………….………………………………….…………………………….……………………………………………………………………………..………………………………………
7.         Xin đăng ký tiết mục văn nghệ (nếu có):
.…………………………………….………………………………….…………………………….…………………………………………………………………….………..……………………………………
Chúng tôi sẽ khuyến khích các Phật tử tu học tốt trong thời gian tham dự khóa tu và tuân thủ các quy định BTC đề ra.
Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.
 
                                                                                                    Đăklăk, ngày………tháng………năm 2016
                                                                                                                           (ký tên)
 

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke778599
Tổng số truy cập : 778599
Người đang online : 363
Tổng số trang được xem : 9786832