110 635
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 07:15:56 25-08-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 5299.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thiện viện Trúc Lâm Vạn Đức Tổ chức ngày Lễ Tạ Pháp mãn Hạ – Trai tăng cúng dường

Thiện viện Trúc Lâm Vạn Đức 
Tổ chức ngày Lễ Tạ Pháp mãn Hạ – Trai tăng cúng dường
Cứ vào ngày 8 tháng 7 (âm lịch) hàng năm, Thiện Viện Trúc Lâm Vạn Đức tổ chức Lễ dâng y Cà-Sa-Tạ Pháp mãn Hạ. Về dự Lễ Tạ Pháp mãn Hạ năm 2015 có HT. Thích Giác Chí, Ủy viên HĐTS- Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN kiêm Trưởng ban HDPT tỉnh Đăk Lăk và các Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni của các Chùa, tịnh xá trong thành phố, cùng với hơn 300 phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mỗi phút giây đi qua là tỏ dấu vô thường nuốt trôi vạn hữu vào quá khứ. Qúa khứ đã đi qua không bao giờ trở lại. Một thước ngọc bích không thể đổi được một tấc bóng Quan âm. Trước buổi Tạ Pháp mãn Hạ, Hàng phật tử Thiền Viện Trúc Lâm Vạn Đức dâng lời tác bạch tri ân!
Kính bạch chư tôn đức, Từ vô thủy đến nay, chúng con vì quên mất chân tâm bản tánh, hoàn toàn sống với vọng tâm phan duyên nên đã lầm đường lạc lối, ngụp lặn trong dòng đời sanh tử, chiêu vời biết bao nhiên nỗi khổ đọa đày. Nói sao cho xiết nỗi vui mừng khi được làm thân người, đầy đủ 6 căn, lại được sống trong chánh pháp, hạnh ngộ minh sư; với chí nguyện lợi tha, nối gót hạnh nguyện của Thầy Tổ, nên suốt ba tháng An Cư quý Thầy đã không quản mỏi nhọc, hy sinh hết thời giờ quý báu của mình để truyền dạy cho chúng con Phật Pháp, ban bố cho chúng con chiếc chìa khóa vàng để mở cửa vào kho báu Như Lai. Từ đây chúng con mới hiều được ngay nơi mình đâu là “Căn bản sanh tử” để tập buông xả; đâu là “Căn bản bồ đề” để về sống với tự tánh của chính mình. Chúng con được nghe: Phật pháp thường còn chính nhờ Tăng Ni hoằng hóa. Tam Bảo trường tồn chính nhờ giới luật vẫn xương minh. Nhưng vào thời mạt pháp, bật minh sư quá hiếm, người trì luật nghiêm minh không nhiều; vậy mà nơi đây, dưới mái Thiền viện Trúc lâmVạn Đức ẩn mình trong khu dân cư đông đúc, nương oai thần Tam Bảo và phước đức Thầy Tổ và Chư Tôn Thiền đức hiện tiền, chúng con đã được am hiểu ít nhiều về Phật pháp. Trong suốt thời gian qua, Thầy đem hết nhiệt huyết của mình để vun bồi phước đức, mở khai trí tuệ, chỉ nẻo luân hồi, dạy lìa ác đạo, dẫn chúng con thoát khỏi con đường nguy hiểm, đưa chúng con từng bước lên đường giác ngộ.
Kính bạch chư tôn đức, Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con không sao nói lên hết niềm Tri ân, cùng tán dương và ghi nhớ thâm ân cao cả của Thầy. Ân nghĩa lớn lao này, thân phàm có thấu; lòng biết ơn, đền ơn chẳng phải lời nói này là đủ, chẳng phải dây phút này là xong. Chúng con chỉ biết đê đầu bái tạ Thầy Tổ và chư Tôn thiền đức. Chúng con xin nguyện cố gắng áp dụng những lời Thầy chỉ dạy vào đời sống hàng ngày để bào mòn dần ngã ái, ngã chấp, vô minh từ vô thủy, để không phụ công ơn Thầy trong muôn một và trong suốt thời gian qua Phật tử chúng con vì ba nghiệp buông lung, căn cơ cạn mỏng nên trong các giờ học không để tâm vào việc nghe giảng, chưa được toại ý vừa lòng như quý Thầy mong muốn. Nay chúng con thành tâm cầu xin xám hối mọi lỗi lầm mà chúng con đã gây ra. Ngưỡng mong quý  Thầy từ bi thương xót tha thứ cho chúng con, chúng con xin ghi lòng tạc dạ.
Cuối cùng, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn thiền đức thân tâm an lạc, vạn sự cát tường mãi mãi là những cây đuốc trí tuệ dẫn đường cho chúng con và pháp giới chúng sanh đồng về cõi Phật.
Phật tử chúng con xin chân thành đa tạ và ghi nhận công đức của tất cả Phật tử xa gần đã phát tâm Bồ Đề hỷ cúng tỉnh tài, tỉnh vật, trai nghi cho 3 tháng An Cư Kiết Hạ. Chúng con xin thành tâm hồi hướng lên mười phương Chư Phật chứng minh và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả Phật tử Bồ đề tâm kiên cố, hộ trì Tam bảo, làm tròn bổn phận đối với Đạo pháp và Dân tộc.
Rằm tháng bảy ngày Tăng tự tứ
Ba tháng cùng trú xứ tu hành
Xin người chỉ dạy đành rành
Lỗi lầm gây tạo tâm thành lắng nghe.
 
Cha mẹ ân thâm nghĩa đã đành
Tình thầy giáo dục thật tươi xanh
Cả hai ân đức ngyền báo đáp
Dù suốt kiếp người nguyện khắc ghi
 
Hương ngát trầm xông khắp đạo tràng
Mừng ngày thắng hội Lễ Vu Lan
Trải bao thế hệ bao mùa hiếu
Gương sáng muôn đời đẹp thế gian.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ Tạ pháp mãn HạQuang cảnh buổi lễ
Cung đón Chư tôn thiền đức


Tác bạch 

Cử 3 hồi chuông, trống bát nhã cung đón chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ Tạ pháp và cúng dường Trai Tăng Vu lan Thắng hội
 
Minh Nghiêm
Ban TTTT Phật giáo tỉnh Đắk Lăk.
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke654910
Tổng số truy cập : 654910
Người đang online : 337
Tổng số trang được xem : 9006985