910 549
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 07:34:32 31-10-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phúc đáp của trường ĐH KHXH&NV về thư kiến nghị của Phật giáo Đăk Lăk

Phúc đáp của trường ĐH KHXH&NV về thư kiến nghị của Phật giáo Đăk LăkVề phát ngôn của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng với danh nghĩa là Trưởng Bộ môn Quan hệ quốc tế của Nhà trường như đã nêu trong bài báo là phát biểu với tư cách cá nhân, không phản ánh quan điểm của Nhà trường...
Zalo

Vừa qua, Trường Đai học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đai học Quốc gia TP.

Hồ Chí Minh (Trườnng ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) nhận được Thư kiến nghị số: 204/TKN-BTS của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tinh Đắk Lắk về phát ngôn của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng – giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế trong bài báo "Đi tu mà có 300 tỷ là trái luật Phât giáo, không biện luận được" do phóng viên Hoài Thanh thực hiện đăng trên trang thông tin điện tử News.zing.vn ngày 12/10/2019.

Với trách nhiệm cua Nhà trường, sau khi làm việc với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng.

Nhà trường xin phản hồi một số vấn đề có liên quan như sau:

1. Về quy định phát ngôn tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM: Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2018 nêu rõ: Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là Hiệu trưởng và Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn theo sự phân công của Hiệu trưởng và được phân công, ủy quyền thực hiện bằng văn bản áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn cụ thể (theo Điều 2).

2. Về phát ngôn của tiến sĩ Dương Ngọc Dũng với danh nghĩa là Trưởng Bộ môn Quan hệ quốc tế của Nhà trường như đã nêu trong bài báo là phát biểu với tư cách cá nhân, không phản ánh quan điểm của Nhà trường. Nhà trường cũng không nhận văn bản của bất cứ cơ quan báo chí nào trong việc cử nhà nghiên cứu trả lời các vấn đề như bài báo đã mô tả.

3. Qua trao đổi với tiến sĩ Dương Ngọc Dũng, ông khẳng định trong quá trình trả lời phóng viên, ông chỉ đề cập đến một số nhà sư phạm giới luật, không hàm ý toàn bộ giới Tăng, Ni, Phât tử.

Kính thưa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk,

Trong suốt quá trình hơn 60 năm hình thành và phát triển qua ba giai đoạn Đại

Học Văn Khoa, Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và nay là Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, Nhà trường luôn ý thức sâu sắc trong việc phổ biến tri thức nhân loại, lan tỏa tri thức và đề cao giá trị của hòa bình, nhân bản, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo chuyên ngành Tôn giáo học (tại Khoa Triết học), tổ chức các hoạt động nghiên cứu về tôn giáo thông qua hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo và các ngành đào tạo của Nhà trường. Nhiều sinh viên Trường là tín đồ tôn giáo, các tổ chức tôn giáo cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ quá trình nghiên cứu cũng như tài trợ học bổng cho sinh viên Trường... Những hoạt động ấy góp phần quan trọng đối với sự phát triển của Nhà trường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, gắn kết "đạo - đời". Nhà trường rất mong được hợp tác cùng các tổ chức tôn giáo trong quá trình hoạt động.

Với sự chân thành và nghiêm túc trong việc nhận thức và xử lý vấn đề, Nhà

Trường xin phúc đáp Thư kiến nghị của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Kính chúc toàn thể Tăng, Ni, Phật tử tỉnh nhà thân tâm an lạc, vạn sự cát tường.

Công văn phúc đáp của Trường ĐHKHXH&NV

Công văn phúc đáp của Trường ĐHKHXH&NV

 

 

Chia sẻ với bạn bè qua: