1010 986
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 20:00:00 08-07-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 5292.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Nghị Quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2015

Nghị Quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2015
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
       HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  003 /NQ.BTSTW
            
           Bái Đính, ngày 27 tháng  06 năm 2015
 
 
 
NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TĂNG SỰ TOÀN QUỐC 2015 
                          
Hội nghị công tác Tăng sự toàn quốc 2015 diễn ra từ ngày 26-27/6/2015, được tổ chức tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình dưới sự Chứng minh của: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó thư ký Ban thường trực HĐCM TƯGHPGVN, cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐCM: HT Thích Thanh Đàm, HT Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Thanh Dục, và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS TƯ GHPGVN.
Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS, Phó ban thường trực Ban Tăng sự TƯ, cùng quý Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS.
Tại phiên khai mạc Hội nghị được vinh dự đón tiếp PGS-TS Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Nguyễn Lam, Phó trưởng ban Ban Dân vận TƯ; Thiếu tướng Hoàng Cao Tánh, Cục trưởng A88-BCA; Ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đến dự, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại Hội nghị.
Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị được nghe Báo cáo tổng hợp công tác Tăng sự hiện nay của Ban thư ký, các báo cáo tham luận của Ban Tăng sự các tỉnh, thành phố và các đại biểu tham dự Hội nghị. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí quyết nghị:
 1. Hội nghị nhất trí với bản báo cáo tổng hợp công tác Tăng sự do Ban thư ký trình bày, ghi nhận các đề xuất trong các báo cáo, tiếp thu các ý kiến phát biểu, và ý kiến chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại Hội nghị.
 2. Nhất trí nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp điều hành giữa Ban Tăng sự Trung ương với Ban Tăng sự các địa phương, với Ban Pháp chế trung ương, Ban Kiểm soát trung ương, Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, Ban Văn hóa TƯ, các Ban chuyên môn của HĐTS và Sơn môn, Hệ phái trong lĩnh vực Tăng sự. Có thông tư hướng dẫn chi tiết để thể chế hóa việc thực hiện các quy định quản lý Tăng sự theo đúng Nội quy Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ VII (2012-2017).
 3. Ban Tăng sự Trung ương thành lập Hội đồng biên soạn xây dựng một mẫu tiêu chuẩn thống nhất về tổ chức Giới đàn dựa trên cơ sở giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và phù hợp với truyền thống hệ phái, văn hóa Phật giáo của khu vực để làm tiêu chuẩn bắt buộc y cứ thực hiện.
 4. Ban Tăng sự Trung ương thể chế hóa việc an cư, xuất gia, thọ giới, nghiệp sư, y chỉ sư, quản lý tự viện bằng một thông tư hướng dẫn chi tiết có cân nhắc yếu tố đặc thù của từng khu vực, hệ phái.
 5. Ban Tăng sự các địa phương xây dựng bộ quy chuẩn đối với việc bổ nhiệm trụ trì dựa trên Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và tình hình thực tế địa phương, đệ trình Ban Tăng sự Trung ương xem xét trình Ban Thường trực HĐTS phê chuẩn và phổ biến thực hiện.
 6. Thống nhất việc tấn phong Giáo phẩm căn cứ vào hạ lạp theo đúng quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương. Ban Tăng sự Trung ương sẽ xây dựng tiêu chuẩn được xét đặc cách tấn phong (đối tượng được đặc cách, thành tích đóng góp cho Giáo hội và đất nước; khung giới hạn hạ lạp được xét đặc cách tấn phong…).
 7. Ban Tăng sự Trung ương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện thiết lập phần mềm quản lý và cấp đổi Giấy chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới, An cư kết hạ mới (thiết lập phần mềm, mẫu Giấy chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới, An cư kết hạ, lộ trình thời gian thực hiện) và  kế hoạch tổ chức tổng thống kê Tăng Ni, tự viện toàn quốc đệ trình Ban Thường trực Hội đồng trị sự trong phiên họp gần nhất.
 8. Ban Tăng sự Trung ương sẽ ban hành văn bản quy định để chấn chỉnh tệ nạn khất thực phi pháp, nạn giả danh hình thức tu sĩ Phật giáo.
 9. Ban Tăng sự Trung ương sẽ tiếp tục làm việc với Ban Tăng sự, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố để triển khai và thực hiện triệt để nghị quyết của Hội nghị Tăng sự này.
Hội nghị kết thúc vào hồi 16g30 ngày 27 tháng 6 năm 2015 trong tinh thần hoan hỷ và quyết tâm cao.
 
 Nơi nhận:
Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN (b/cáo);
 • Ban TTr.HĐCM (b/cáo);
 • HT.Chủ tịch HĐTS (b/cáo);
 • Ban TTr.HĐTS;
 • Ban TGCP;
 • BTSGHPGVN tỉnh, Tp;
 • Lưu VP.
CHỦ TỌA
Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Phó Chủ tịch thường trực HĐTS
Trưởng ban Tăng sự Trung ương
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke648617
Tổng số truy cập : 648617
Người đang online : 194
Tổng số trang được xem : 8973178