110 514
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 10:05:21 01-09-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ giải chế An cư kiết hạ chư Ni hệ phái Bắc tông tỉnh Đắk Lắk

Lễ giải chế An cư kiết hạ chư Ni hệ phái Bắc tông tỉnh Đắk LắkNgày 31/8/2023 (16/7/Quý Mão), chư tôn đức Ni hệ phái Bắc tông toàn tỉnh đã vân tập tại tịnh nghiệp đạo tràng Trường hạ Ni chùa Dược Sư – Tp.Buôn Ma Thuột cử hành lễ giải giới An cư Kiết hạ PL.2567.

Buổi lễ có sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Từ Thanh - Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Chúc Tâm - Trưởng PBĐTNG tỉnh; Sư cô Thích nữ Tịnh Minh - Phó ban, Chánh thư ký Phân ban Ni giới tỉnh, cùng sự hiện diện của 170 vị hành giả trong hạ Trường Ni đồng tham dự.

Sau phần niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, chư tôn đức Ni đã tác pháp giải chế an cư. Ba tháng qua, chư Ni đã nghiêm trì giới luật, thúc liễm thân tâm, thực hiện giới bổn và nội quy của Trường hạ, tạo nên đạo tràng thanh tịnh, hòa hợp đúng tinh thần luật Phật chế định. Đây cũng là ngày chư Ni được tăng thêm tuổi hạ, đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập, nên chư Hành giả đã có buổi giải giới thanh tịnh, hỉ lạc viên mãn.

Sau nghi thức giải giới như Pháp, khép lại mùa An cư kiết hạ PL.2567, Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh ban đạo từ, sách tấn đến Ni chúng: “Quý vị phải luôn tinh tấn thực hành lời Phật dạy, lấy Giới luật làm đầu, luôn thật sự tỉnh thức trong quá trình tu tập và hành đạo phía trước, cố gắng học cho thành tài, tu cho thành đức, là phước điền cho chúng sanh để không phụ lòng hoài vọng của chư tôn Giáo phẩm, cũng như quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa”.

Trong khung cảnh trang nghiêm trầm lặng của ngày giải giới, hội chúng lắng đọng tâm tư, cung đối Phật tiền, nghe lời đạo từ sách tấn của Ni trưởng, đồng chắp tay phát nguyện: y giáo phụng hành.

Hình ảnh  ghi  nhận:
Tin, ảnh: Nguyễn Phương

Chia sẻ với bạn bè qua: