510 140
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 01:41:50 27-08-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đak Lak:Lễ Tự tứ tại trường hạ Khải Đoan

Đak Lak:Lễ Tự tứ tại trường hạ Khải ĐoanSáng ngày 15 tháng Bảy năm Mậu Tuất (nhằm ngày 25/8/2018), hành giả An cư tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan vân tập làm lễ Tự tứ sau 3 tháng Kiết hạ An cư.
       Tự tứ là dịch nghĩa chữ Phạn Phavàranà, dịch âm là Bát-lợi-bà-thích-noa, Bát-hòa-la, có khi còn dịch là Mãn túc, Hỷ duyệt, Tùy ý sự. Vì thế, ngày này được mệnh danh là Tăng Tự tứ nhật - ngày chư Tăng Tự tứ; cũng từ giờ phút này chư Tăng thụ giới an cư được công nhận thêm một tuổi đạo nên còn gọi là ngày Tăng thụ tuế nhật.
      Theo thiên Tự tứ tông yếu trong Tứ phần Luật san phồn bổ khuyết hành sự sao, quyển thượng, phần 4 ghi: Phật chế hạ an cư 90 ngày, khiến Tăng chúng nhóm họp một chỗ hạ thủ công phu, hành trì giới hạnh, làm cho đạo hạnh trong sáng. Tuy nhiên, do phần lớn không nhận thức được việc làm của mình, không tự thấy lỗi lầm của mình đã phạm, nên phải nhờ đại chúng từ bi chỉ bảo. Do đó, vào ngày Tự tứ, mọi người phải hết lòng bày tỏ tội lỗi của mình, cầu thỉnh đại chúng dạy răn, bấy giờ mới hiển bày được những lỗi bên trong, sai lầm bên ngoài. Nhờ sự phát lồ sám hối này mà thanh tịnh.
          Một số hình ảnh ghi nhận:Bài: Nguyên Huấn
Ảnh: Như Thanh
Chia sẻ với bạn bè qua: