610 279
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 09:14:49 27-08-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đak Lak: Lễ Giải chế An cư Kiết hạ PL. 2562

Đak Lak: Lễ Giải chế An cư Kiết hạ PL. 2562Sáng ngày 16 tháng Bảy năm Mậu Tuất (nhằm ngày 26/8/2018), tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan, chư Tăng Phật giáo Đak Lak vân tập làm Lễ Giải chế sau ba tháng An cư Kiết hạ.
       Thường lệ mỗi năm đến mùa hạ, ngày 16 tháng Tư âm lịch, chư Tăng Phật giáo Đak Lak kiết giới An cư ba tháng để thúc liễm thân tâm tu bồi giới đức. Đây là truyền thống lâu đời của Phật Giáo được duy trì liên tục từ xưa đến nay.
      Tại Đại hùng Bảo điện, sau nghi thức Giải chế An cư là thời gian sinh hoạt Tăng. Theo báo cáo của Đại đức Thư ký Ban Tăng sự, mùa An cư năm nay, Phật giáo Đak Lak có 170 chư tăng đăng ký An cư tập trung tại các trường hạ cũng như tùng hạ. Trong 3 tháng với 5 kỳ Bố tát, nhìn chung, chư Tăng chấp hành tốt, chỉ có 3 trường hợp nghỉ quá số buổi Bố tát theo quy định, bên cạnh đó, việc nhận, ký và đóng dấu sổ hạ cũng chậm trễ do số lượng số hạ gửi về chỉ được 1/3. Sách tấn tại buổi sinh hoạt, Hòa thượng Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự đã có lời nhắc nhở đến toàn thể đại chúng về các vấn đề còn tồn đọng, chưa giải quyết được, đồng thời Hòa thường cũng tán thán tinh thần tu tập của chư Tăng trong mùa An cư năm nay.
      Thay mặt cho chư Tăng hành giả An cư trong toàn tỉnh, Đại đức Thích Trí Minh dâng lời chúc khánh tuế lên Hòa thượng, nguyện cầu Hòa thượng pháp thể thường an để lãnh đạo Phật giáo Đak Lak ngày một phát triển hơn.
Phần cuối của chương trình, Đạo tràng Khải Đoan dâng lời tác bạch cúng dường lên đại tăng.

Sau đây là một số hình ảnh ngày Lễ Giải chế An cư:

Bài: Nguyên Huấn
Ảnh: Như Thanh
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke984808
Tổng số truy cập : 984808
Người đang online : 4810
Tổng số trang được xem : 10949647