610 867
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 09:38:59 31-10-2016 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đăk Lăk: Giới Đàn Quang Huy truyền giới Bồ Tát tại gia và Thập Thiện.

Đăk Lăk: Giới Đàn Quang Huy truyền giới Bồ Tát tại gia và Thập Thiện.Sáng nay, 31-10 (nhằm ngày 01-10-Bính Thân) Ban tổ chức Giới Đàn Quang Huy cung thỉnh Hòa Thượng Thích Quang Đạo quang lâm giới đàn để dẫn pháp cho các giới tử thọ thập thiện và bồ tát tại gia.
Chuông trống bát nhã vang lên từng hồi, Ban nghi lễ cung đón, các giới tử đồng quỳ xuống, 5 vóc sát đất, thể hiện niềm tôn kính, sự khát ngưỡng cần cầu giới pháp. 

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Ban Thông Tin Ttruyền Thông Phật giáo tỉnh Đăk Lăk.
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke861072
Tổng số truy cập : 861072
Người đang online : 455
Tổng số trang được xem : 10260725