710 897
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 02:01:58 21-07-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

CÁO PHÓ: Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Như Viên Tịch

CÁO PHÓ: Ni Trưởng Thích Nữ Chúc Như Viên TịchSau thời gian lâm bệnh Ni Trưởng đã an nhiên viên tịch vào lúc 4h00 ngày 1/6/Canh Tý tại chùa Dược Sư, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 07 năm 2020CÁO PHÓ
 
- THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
- UỶ VIÊN PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG GHPGVN
- PHÂN BAN NI GIỚI PHẬT GIÁO TỈNH ĐẮK LẮK
- MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ CHÚC NHƯ


- Uỷ viên Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN;
- Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak;
- Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Đắk Lắk;
- Phó trụ trì chùa Dược Sư, TP. Buôn Ma Thuột.

Sau thời gian lâm bệnh đã an nhiên viên tịch vào lúc 4h00 ngày 1/6/Canh Tý tại chùa Dược Sư, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 
-Trụ thế: 73 năm
- Hạ lạp: 38 năm

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc: 17giờ 00 ngày 21/07/2020 (01/06/Canh Tý)

- Kim quan được tôn trí tại: chùa Dược Sư, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 19h00, ngày 21/07/2020 (01/06/Canh Tý).
- Lễ truy niệm vào lúc 05 giờ 00 ngày 24/07/2020 (04/06/Canh Tý) sau đó cung tống Kim quan trà tỳ tại Đài hỏa táng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Nay cáo phó
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
Trưởng Ban                
Hoà Thượng Thích Châu Quang

 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 
CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ CHÚC NHƯ
Ngày 01/06 Canh Tý (21/07/2020)
 • 17h00: Lễ nhập kim quan
 • Bạch Phật khai kinh – Thọ tang
 • 19h00: Phúng điếu
Ngày 02/06 Canh Tý (22/07/2020)
 • 06h00: Cúng trà
 • 08h00: Phúng điếu
 • 10h00: Cúng ngọ - Cung tiến Chơn linh
 • 14h00: Lễ phúng viếng của BTS GHPGVN tỉnh (chương trình riêng)
 • 19h00: Lễ tưởng niệm của Phân ban Ni giới Đắk Lắk
Ngày 03/06 Canh Tý (23/07/2020)
 • 06h00: Cúng trà
 • 08h00: Lễ viếng của BTS GHPGVN TP. Buôn Ma Thuột
 • 10h00: Cúng ngọ - Cung tiến Chơn linh
 • 14h00: Lễ cung thỉnh Chơn linh yết Phật Tổ
 • tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan
 • 19h00: Lễ tưởng niệm của môn đồ pháp phái
 • 21h00: Lễ Bố tát
Ngày 04/06 Canh Tý (24/07/2020)
 • 05h00: Lễ tưởng niệm của BTS GHPVN tỉnh Đắk Lắk (chương trình riêng)
 • Lễ Phất trần
 • Thỉnh Kim quan thăng thượng giá – Trà tỳ
 • Lễ thỉnh Chơn linh an vị
 • Sự hoàn
BAN LỄ TANG
I. Chứng minh:
- Hòa thượng Thích Giác Chí
Thành viên HĐCM, Chứng minh GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh – Tp. BMT
- Hòa thượng Thích Giác Thanh
Thành viên HĐCM, Chứng minhGHPGVN tỉnh Đắk Lắk
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên – Tp. BMT
- Hòa thượng Thích Châu Quang
Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
Trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan – Tp. BMT
II. Sám chủ
- Thượng tọa Thích Hải Thông
Phó BTS – Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
Tri sự chùa Sắc tứ Khải Đoan – Tp. BMT
- Đại đức Thích Minh Huệ
Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Buôn Đôn
Trụ trì chùa Pháp Vân – Buôn Đôn
III. Kinh sư:
- Đại đức Thích Quảng Tuệ - chùa Pháp Bảo
- Đại đức Thích Minh Hạnh – chùa Phước An
- Đại đức Thích Nguyên Hạnh – chùa Linh Thứu
- Đại đức Thích Minh Tâm – chùa Lâm Tỳ Ni
- Đại đức Thích Minh Lợi – NPĐ Quảng Giang
- Đại đức Thích Nhuận Đài – chùa Khánh Sơn
- Đại đức Thích Giác Hiệp – chùa Phước Niệm
- Đại đức Thích Đạo Quang – Chùa Linh Phong
- Đại đức Thích Minh Đạo – Chùa Hồng Phước
- Đại đức Thích Tuệ Kính – NPĐ Quảng Hương
- Đại đức Thích Quảng Thiện – chùa Linh Phong
- Đại đức Thích Nhuận Hòa – chùa Sắc tứ Khải Đoan
IV. Ban Tổ chức Tang lễ
1. Trưởng ban: Thượng tọa Thích Giác Tiến
UV HĐTSTƯ GHPGVN
Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
2. Phó ban: chư vị Phó ban
- Thượng tọa Thích Hải Thông
- Đại đức Thích Trí Minh – Điều hành
- Đại đức Thích Giác Ngộ
- Đại đức Thích Quảng Đàm
- Đại đức Thích Giác Phổ
- Ni sư Thích Nữ Chúc Tâm
- Sư cô Thích Nữ Tịnh Minh
3. Ủy viên (nêu rõ tên)
- Chư vị Ủy viên Thường trực BTS tỉnh
- Chư vị Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh.
4. Ban xướng ngôn
- Đại đức Thích Nguyên Huấn
- Đại đức Thích Giác Đồng
 
Chia sẻ với bạn bè qua: