110 187
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 08:10:56 14-10-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Cáo Phó: Đại Lão HT Thích Tắc An - thành Viên HĐCM GHPGVN viên tịch

Cáo Phó: Đại Lão HT Thích Tắc An - thành Viên HĐCM GHPGVN  viên tịch Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12giờ00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 04/9/Đinh Dậu) tại chùa Thiền Tôn 2, số 264 đường 30, phường Cát Lái, quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
----------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017
CÁO PHÓ
-           Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.
-           Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.
-           Ban Trị sự GHPGVN Liên Quận 2, 9, Thủ Đức.
-           Hệ phái Thiên Thai Giáo Quán Tông.
-           Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TẮC AN
-     Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
-     Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;
-     Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Liên Quận 2, 9, Thủ Đức;
-     Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán Tông;
-     Viện chủ chùa Thiền Tôn 2, phường Cát Lái, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12giờ00 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 04/9/Đinh Dậu) tại chùa Thiền Tôn 2, số 264 đường 30, phường Cát Lái, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
         * Trụ thế        : 91 năm                * Hạ lạp          : 71 năm        
- Lễ nhập kim quan vào lúc 11giờ 00, ngày 24/10/2017 (05/9/Đinh Dậu).
- Kim quan Hòa thượng được an trí tại chùa Thiền Tôn 2, phường Cát Lái, quận 2.
- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14giờ00 ngày 24/10/2017 đến hết ngày 27/10/2017 (05 - 08/09/Đinh Dậu).
- Lễ truy niệm vào lúc 08giờ00 ngày 28/10/2017 (09/9/Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Thiền Tôn 2, phường Cát Lái, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
       Nay Cáo Phó
 
 
 
 
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1095939
Tổng số truy cập : 1095939
Người đang online : 264
Tổng số trang được xem : 11445548