810 511
Tin Tức » Phật Sự
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 08:48:19 17-05-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai hạ khóa An cư PL.2566

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai hạ khóa An cư PL.2566Sáng ngày 17/05/2022 (ngày 17/4/ Nhâm Dần) tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lắk đã trang nghiêm tổ chức lễ Tác pháp An Cư Kiết Hạ PL. 2566 cho Chư Tôn đức Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Với tinh thần của người xuất gia con Phật, vào ba tháng mùa hè, tất cả Tăng Ni đồng quy tụ về các trường Hạ để thúc liểm thân tâm, cùng nhau tu tập.Hai năm qua, do tình hình dịch bệnh nên việc tổ chức An cư theo truyền thống  của Chư Tăng – Ni không được tiến hành mà chỉ An cư tại trú xứ theo chỉ đạo của thường trực Ban Trị sự. Năm nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên buổi lễ sáng hôm nay có gần 200 hành giả cấm túc an cư và tùng hạ an cư trong phạm vi thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện thị tỉnh Đaklak

Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đắk Lắk và đại chúng Tăng  nhất tâm cung thỉnh Hòa Thượng thượng Châu hạ Quang, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lắk, đương vi Thiền chủ Hạ trường.

Tại chánh điện tổ đình Sắc tứ Khải Đoan  Hòa thượng Thiền chủ đã thành kính niêm hương bạch Phật, chính thức cử hành nghi lễ kiết giới, tác pháp an cư, mở đầu khóa cấm túc an cư theo truyền thống trong ba tháng.Toàn thể đại chúng  Tăng nhất tâm, thành kính đảnh lễ Tam bảo. Cung đối trước đức Phật  Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Hòa thượng chứng minh, Chư Tăng đã tác Pháp an cư như  Luật định.

Hòa thượng Thiền chủ đã từ bi giáo giới cho toàn thể hội chúng an cư, nhấn mạnh đến sự quan trọng của ba tháng kiết hạ trong đời sống thiền môn nhằm thúc liễm thân tâm, vun bồi giới đức, đặt nền tảng vững chắc cho một sứ giả Như Lai trên con đường giáo hóa chúng sanh theo Phật. 

Theo luật của Phật chế trong ba tháng mùa hè chúng Tăng sống yên ổn một chỗ hoà hợp và thanh tịnh để cùng nhau tu học, trau dồi Giới đức, Định học và Tuệ học sau chín tháng đi hoằng pháp độ sinh.Đây là cơ hội quý báu để mỗi hành giả xuất gia thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tích lũy hành trang cho những tháng hoằng pháp lợi sinh sau này.
 
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Hòa thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật
Hành giả Tăng tác pháp an cư tại chùa Sắc tứ khải ĐoanTin ảnh: Đức Quy - Như Thanh - Ngọc Dũng
Ban TT-TT Phật giáo ĐakLak
Chia sẻ với bạn bè qua: