710 383
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 02:38:49 29-09-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phật giáo Đắk Lắk gởi đơn kiến nghị báo Tuổi Trẻ Cười

Phật giáo Đắk Lắk gởi đơn kiến nghị báo Tuổi Trẻ Cười
GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã có Văn thư kiến nghị lên Giáo hội cấp trên việc làm của tác giả và Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ Cười đã xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh của Đức Phật và người con Phật, gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc, vi phạm luật Báo chí.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
-----
Số:182/ĐKN-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
                 
             Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2020
 

ĐƠN KIẾN NGHỊ
V/v Báo Tuổi Trẻ xúc phạm đến hình ảnh Đức Phật

Kính gửi: 
              - Ban Tuyên giáo Trung ương;

               - Bộ Thông tin truyền thông;
               - Ban Tôn giáo Chính phủ;
               - Hội đồng Trị sự GHPGVN;
               - Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh;
               - Sở Thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh;
               - Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa lãnh đạo quý Cơ quan chức năng Trung ương và TP. Hồ Chí Minh;
Kính bạch chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Kính thưa quí vị,
Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Báo Tuổi Trẻ Cười Online có đăng Tiểu phẩm tranh biếm họa đức Phật và bài “Ứng dụng lễ chùa, nạp tiền được phù hộ cả tháng” của tác giả có bút hiệu Cacho, đã dùng hình ảnh Đức Phật để vẽ tranh biếm hoạ, nó đã không đạt được mục đích phê phán để cảnh tỉnh, giáo dục mà trái lại đã gây ra một hiệu ứng nỗi bức xúc lớn, vì đã đụng chạm đến điều thiêng liêng của cộng đồng Phật giáo trong và ngoài nước.

          Được biết, trọng trách của một cơ quan ngôn luận chính thống là phản ảnh kịp thời, chính xác những vấn đề mang tính thời sự, nhằm thông tin rộng rãi cho cộng đồng những vấn đề cần quan tâm. Nhưng phản ánh bằng hình thức biếm hoạ đấng tối cao của một Tôn giáo lớn đã có lịch sử hàng ngàn năm “đồng hành cùng dân tộc”, có thời kỳ là Quốc giáo, có những đóng góp lớn cho đất nước trong thời kỳ chiến tranh cũng như xây dựng hoà bình phát triển. Hành vi của tác giả quá ngông cuồng, hoàn toàn không mang tính nhân văn, nó chà đạp lên tôn chỉ của một ngành được xã hội tôn vinh là cao quý: đó là Báo chí.

Đây không phải là lần đầu Báo Tuổi Trẻ Cười đăng những bài viết, hình ảnh mang tính chế nhạo, phỉ báng Phật giáo, muốn phản ánh một hiện tượng tiêu cực trong xã hội mà lại dùng hình ảnh của Đức Phật - Đấng Giáo Chủ tối thượng của một Tôn giáo (mà sinh thời chính Bác Hồ cũng rất kính trọng) để biếm hoạ thì khác nào đang có hành vi chia rẽ, kích động đến đời sống bình yên tu tập của Tăng, Ni, Phật tử và những người yêu mến đạo Phật, đó mới chỉ xét về mặt tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo. Xét về mặt xã hội và đạo đức nhân cách một nhà báo, một cơ quan ngôn luận thì chính Báo Tuổi Trẻ Cười đang có hành vi chia rẽ, chà đạp lên chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, một chính sách mà Đảng và Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn xem trọng, xây dựng và bảo vệ.

Sau khi xem bài báo, cộng đồng Phật giáo, những người yêu mến đạo Phật vô cùng bức xúc, tạo nên một làn sóng phẫn nộ đã đồng thanh yêu cầu Giáo hội phải kiến nghị các Bộ, Ban Ngành chức năng quản lý trực tiếp, gián tiếp Báo Tuổi Trẻ Cười có biện pháp xử lí nghiêm minh và buộc Báo Tuổi Trẻ Cười xin lỗi cộng đồng Phật giáo và phải cam kết không tái diễn những hành vi tương tự.
Việc làm của tác giả có bút hiệu Cacho và Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ Cười đã vi phạm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Báo chí Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa  Việt Nam.

            Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị quý cơ quan, Ban ngành liên quan có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật đối với Báo Tuổi Trẻ Cười và tác giả Tiểu phẩm có bút hiệu Cacho.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HT. Trưởng ban;
- Ban Thường trực BTS tỉnh;
   “để báo cáo”
- Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk;
- UBMTTQ VN tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Đắk Lắk;
- Công an tỉnh Đắk Lắk – P. PA 02;
    “để biết”
- Lưu VP-BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC


 ( Đã Ký)


Thượng tọa Thích Giác Tiến

    
 
Chia sẻ với bạn bè qua: