410 144
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 23:52:19 24-05-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lời tưởng niệm giác linh trưởng lão HT. Thích Giác Thanh của TW GHPGVN

Lời tưởng niệm giác linh trưởng lão HT. Thích Giác Thanh của TW GHPGVNTrước khi cử hành lễ cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến đài hỏa táng Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang để Trà tỳ, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và Tăng Ni, Phật tử có đôi lời tưởng niệm.

LỜI TƯỞNG NIỆM GIÁC LINH

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC THANH

Của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch ...

Kính thưa ...

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến đài hỏa táng Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang để Trà tỳ, chúng tôi xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và Tăng Ni, Phật tử có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!

Hơn tám hai năm hiện cõi trần,

Tùy duyên Đại sĩ hiện chân thân

Hồng trần nhẹ gót trong phương tiện,

Ứng xử tùy duyên đã phỉ nguyền.

Tùy thuận đến đi theo duyên hiện,

Niết Bàn, sinh tử tánh bản nhiên

Giáo hội kính ghi công đạo hạnh

Thế gian hằng lưu bóng chân nhân.

Trưởng lão Hòa thượng sẵn có duyên lành, sớm giác ngộ lý vô thường, xả tục cầu chơn, xuất gia học đạo với Đại lão Hòa thượng Thích Giác Tánh, Tăng chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, được ban Pháp danh Giác Thanh, thực hành hạnh Khất sĩ, nối truyền Thích Ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Kể từ đó, Trưởng lão Hòa thượng với mãnh Ca sa và bình bát, cùng với chư Trưởng lão Tăng trong Giáo đoàn hành trì hạnh Du Tăng Khất sĩ khắp các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và miền Đông, xây dựng Đạo tràng, tiếp độ Tăng chúng, nhiếp hóa chúng sanh. Một đời giữ vững chữ Tâm, trọn kiếp duy trì chữ Nhẫn. Thể nhập Chân như, lòng từ ban rãi, giải thoát trong việc làm, vô vi tự tại.

Trên bước đường hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng đã cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn II khai mở và xây dựng nhiều ngôi Tịnh xá, làm chỗ tựa nương cho Tăng chúng và tín đồ Phật tử tu học, rèn tâm luyện trí, thực hành hạnh nguyện lợi tha, hương giới bay xa, chan hòa tình dân tộc. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng đã nỗ lực mở rộng và trùng tu Tịnh xá Ngọc Nguyên trên vùng đất cao nguyên rừng xanh bát ngát được trang nghiêm tú lệ, xứng đáng là ngôi phạm vũ huy hoàng, là cơ sở văn hóa Phật giáo tại địa phương, góp phần xây dựng và phát triển ngôi trường đạo đức tại thế gian.

Trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, tứ chúng đồng tu, Cố Trưởng lão Hòa thượng đã cùng các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo cùng nhau xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc, đáp ứng nguyện vọng thống nhất lâu đời của Tăng Ni, Phật tử cả nước mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đỉnh cao của thời đại. Trưởng lão Hòa thượng đã tích cực tham gia nhiều công tác Phật sự của Giáo hội tại địa phương. Trên cương vị Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk trong nhiều nhiệm kỳ, Trưởng lão Hòa thượng đã đóng góp nhiều công đức cho Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà. Nhất là trong công tác từ thiện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc các tỉnh Tây nguyên, Trưởng lão Hòa thượng đã trực tiếp cứu trợ, chia sẻ những phần quà, giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Để ghi nhận những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng cho Giáo hội cũng như Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh vào ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk Trưởng lão được Tăng Ni, Phật tử suy tôn vào ngôi vị Chứng minh Ban Trị sự cho đến ngày về cõi Phật.

Để tiếp nối sứ mạng truyền thừa Phật pháp, giữ gìn kỷ cương, giới luật, giềng mối của Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng đã được Tăng tín đồ Hệ phái suy cử vào ngôi vị Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái. Đồng thời, đảm nhiệm chức vụ Trị sự Trưởng Giáo đoàn II, Trưởng lão Hòa thượng đã nỗ lực duy trì và phát triển Giáo đoàn vững mạnh, trang nghiêm theo truyền thống đoàn kết hòa hợp, cùng nhau tu tập lục hòa.

Dù trên cương vị nào, Trưởng lão Hòa thượng luôn thể hiện tâm từ bi, mô phạm chốn tòng lâm. Với uy đức trang nghiêm, trí tuệ viên dung, mỗi lời nói của Trưởng lão Hòa thượng là những đạo từ thâm thúy. Mỗi cử chỉ khoan thai, từ hòa, hỷ xả của Trưởng lão Hòa thượng là những hình ảnh giải thoát bất diệt của Đạo pháp. Thế mới biết: "Tâm từ rãi khắp muôn phương. Tâm bi rãi khắp mười phương chan hòa. Trong lòng nở một đóa hoa, Chúng sanh an lạc, chan hòa tình thương".

Để ghi nhận công đức Trưởng lão Hòa thượng đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, Nhà nước đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen;

Trung ương Giáo hội tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức. Quả thật: "Đạo nghiệp một đời ghi đá trắng. Hóa thân muôn thưở ngự sen vàng".

Thế những tưởng, trên bước đường phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sanh, Trưởng lão Hòa thượng còn trụ thế lâu hơn nữa để chứng minh cho các Phật sự của Trung ương Giáo hội và Hệ phái, làm cội tùng cho Tăng Ni, Phật tử, nhất là làm chỗ tựa nương để tu học và hành đạo của chư Tăng Giáo đoàn và Môn đồ Pháp quyến, nào ngờ đâu, một thoáng vô thường, trần gian là cõi tạm, thân tứ đại trả về với tứ đại, Trưởng lão Hòa thượng đã mãn nguyện Ta bà thu thần về cõi Phật.

Hơn 81 năm hiện hữu với đời, và hơn 50 năm giáo hóa độ sanh, thực hành sứ mạng cao cả "Tiếp dẫn Hậu lai, báo Phật ân đức", Trưởng lão Hòa thượng đã cùng Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ hòa nhập và đồng hành cùng Giáo hội và xã hội qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử. Trưởng lão Hòa thượng đã đến, đã đi và đã trở về với Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, an nhiên tự tại. Song sự ra đi của Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi, luyến tiếc. Quả thật:

"Hữu hình hữu hoại lẽ thường,

Hoa Đàm dẫu rụng, mùi hương vẫn còn.

Dù cho sông cạn, đá mòn

Công lao ghi tạc, dấu son ngàn đời"

Hôm nay, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp. Đồng thời, để tưởng nhớ công đức và gương đạo hạnh của Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng. Kính nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng bất vong nguyện lực, tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích ngàn đời.

Thôi, nơi thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, Giác linh Trưởng lão Hòa thượng hãy ngao du tự tại, với Pháp thân lồng lộng tợ hư không, sẽ sống mãi trong lòng pháp lữ, trong tư duy cùng pháp giới vô biên.

Xin bái biệt Trưởng lão Hòa thượng!

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 

Chia sẻ với bạn bè qua: