610 721
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 02:47:49 31-07-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 5820.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Chùa Quảng Đức thiết Lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ nhân mùa Vu Lan Báo hiếu.

Chùa Quảng Đức thiết Lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ nhân mùa Vu Lan Báo hiếu.Trong 2 ngày 28-29/7/2016 (nhằm ngày 25-26 Bính Thân) tại Chùa Quảng Đức, thôn Tân Quảng, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đak Lak. Sư cô trụ trì và Phật tử bổn tự tổ chức Đại lễ trai đàn Giải oan bạt độ cho Cửu huyền thất tổ, Chiến sĩ trận vong, Đồng bào tử nạn, Hương linh vô danh, Chẩn tế âm linh, Kỳ Âm siêu, Dương thới.
“Nghiệp đời ràng buộc, biển ái mênh mông, không nương câu niệm Phật cầu đức phật gia hộ, khó mà thoát khỏi nghiệp lực, không nương oai lực Tam Bảo khó mà thoát khỏi bể khổ.

Hôm nay đủ duyên lành với sự hướng dẫn của Sư cô trụ trì, nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh, Phật tử chúng con vận cả tâm thành hướng về 10 phương Tam Bảo, chư Tăng hiện tiền thiết lễ Trai đàn Kỳ siêu, Bạt độ, Giải oan cho Cửu huyền Thất tổ, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, chư vị hương linh chết bất đắc kỳ tử, Chư hương linh hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, hương linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn chiến tranh, tai nạn giao thông, cô nhi sút sảo, thập loại cô hồn…

Nguyện nhờ công đức này mà người sống được bình an khương thới, người quá vãng siêu sanh tịnh độ.

Quả phẩm tuy đơn sơ mà bằng tất cả chí thành, ngưỡng mong quý ngài hoan hỷ chứng minh nạp thọ cho Đạo tràng Phật tử chúng con viên thành phước đức, hiếu hạnh viên dung, hiếu tâm viên tròn.

Trên Hòa thượng chứng minh đã hoan hỷ, hứa nhã còn ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô giá, chúng con xin y giao phụng hành và xin đầu thành đánh lễ cảm tạ.”

Ý nghĩa cầu siêu:

Cầu siêu là cầu nguyện, hộ niệm và khai thị cho các chúng sanh bị đọa lạc tỉnh thức mà buông bỏ phiền não và chấp thủ để siêu thoát, sanh lên các cõi lành. Theo Phật giáo Bắc truyền, có hai nhóm chúng sanh chính yêu cầu được cầu siêu:

Những chúng sanh đang ở trạng thái thân trung ấm (thần thức, hương ấm), thân trung gian hình thành sau khi chết cho đến tối đa khoảng 49 ngày (tuy nhiên có thuyết cho rằng những thân trung ấm chết bất đắc kỳ tử, đột tử do oan nghiệp có thể tồn tại lâu hơn 49 ngày rất nhiều). Tổ chức cầu siêu từ khi mất, tuần sơ thất cho đến chung thất có ý nghĩa và giá trị rất lớn, giúp hương linh có thể nương nhờ công đức (nhờ Phật lực gia hộ, chư Tăng chú nguyện, thân nhân làm phước) mà thức tỉnh, chuyển hóa nghiệp lực để siêu sanh cõi lành.

Những chúng sanh sau khi chết đã trải qua thời gian 49 ngày nhưng vì oan nghiệp bất đắc kỳ tử, đột tử nên vẫn chưa tái sanh, hoặc phần lớn đã tìm được chỗ tái sanh nhưng do lúc sinh tiền tạo nhiều nghiệp bất thiện nên sanh vào ác đạo (địa ngục và ngạ quỷ). Các chúng sanh này vô cùng khổ đau, đói khát nên rất cần thân nhân trợ duyên, cứu giúp, siêu độ. Vì thế những đại lễ cầu siêu bạt độ, chẩn tế dành cho nhóm đối tượng này cũng rất cần thiết và quan trọng.

Việc cầu siêu cho người thân đã mất là chuyện bình thường và nên làm. Người đệ tử Phật, hàng ngày kinh kệ, niệm Phật, lễ bái xong đều hồi hướng công đức nguyện cầu âm siêu, dương thái. Riêng đối với những hương linh sau khi chết 49 ngày đã tái sanh vào các cõi lành thì hẳn nhiên họ không cần cầu siêu. Dù vậy, nếu thân nhân làm phước rồi hồi hướng công đức cho họ thì ở nơi cõi lành vẫn được thêm phần lợi ích.

Một số hình ảnh trong Đại Lễ trai đànMinh Nghiêm Ban TTTT Giáo Hội Phật giáo Đak Lak
 
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke705737
Tổng số truy cập : 705737
Người đang online : 294
Tổng số trang được xem : 9335281