610 373
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 08:56:06 11-03-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 4879.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Bừng Khai Lễ Hội Quan Âm

Bừng Khai Lễ Hội Quan ÂmKhi những giọt nắng tháng hai trải dài trên nương đồi, rừng núi. Là thời gian báo hiệu mùa Lễ Hội đang về. Cả quần thể Ngũ Hành Sơn hùng vĩ đang chuyển mình đón nhận niềm hỷ lạc vô biên đối với ngày Khánh Đản của Đức Từ Phụ Quán Thế Âm Bồ tát, Mười Chín,Tháng Hai..
     
Sáng nay, trời trong xanh hơn. Tiếng chim ca hót nhiều hơn. Ngàn hoa xuân đang khoe sắc ; Cả đất trời sực nức mùi trầm hương từ bi diệu vợi. Ngàn chim chuốt giọng ca hát hân hoan... Cảnh vật cùng với lòng người hòa chung niềm hân hoan vô hạn, dâng lên cúng dường sự giáng lai cứu thế độ đời của bậc Đại Thánh Từ Bi tầm thanh cứu khổ... Thể hiện tình thương bao la của người Mẹ hiền đối với đàn con dại bơ vơ.
 
     Mẹ hiền ơi!! Tình thương của Mẹ rộng lớn vô biên, không lằn mức, không hạn cuộc. Tình thương ấy thể hiện qua sự lắng nghe và thấu hiểu tột cùng. Pháp vị “Hữu cầu tất ứng” ấy đã tạo nên  sự ứng linh vi diệu, không thể nào dùng tỷ sánh tỷ sánh thế gian làm thước đo, mà cần có sự can dự của tâm linh chánh tín TamBảo. Điều nầy có thể lý giải qua kênh “Linh tự ngã, bất linh tự ngã”.
 
     Bây giờ ngày lễ hội rộn vui. Âm vọng Hải triều đang nâng bước  hành hương về vùng Đất Phật Ngũ hành sơn:
   
     “ Lọn nắng mai ...
        Trải dài qua vách núi,
        Gió đưa hương Lễ hội
        Tháng hai về.
        Rung muôn lòng
        Vạn hướng nẽo đường quê,
        Bát nhã âm   
        Dấu Bồ đề mở lối
        Chắp tay hoa
        Hướng về nơi nguồn cội,
        Hải triều âm
        Vọng tới cõi ta bà...” (*)
 
     Với lòng ngưỡng kính vô biên đối với đức Bồ Tát Quan Thé Âm. Chúng con từ muôn hướng đang lũ lượt tìm về nương bên gối Mẹ để đón nhận hơi ấm tình thương mà chúng con hằng khát ngưỡng:
 
     “   Quán Âm là lắng nghe,
         Nghe nguồn mê bể khổ,
         Nghe âm giai cỗ độ,
         Từ bờ ái sông mê.
 
         Quan Âm là hiện thân,
         Những lúc chúng sanh cần,
         Cứu khổ và cứu nạn,
         Nhất niệm sẽ ban ân.
 
         Quan Âm là ứng hiện,
         Phương tiện xả oan khiên,
         Niệm niệm Quán Tự Tại,
         Tình thương trải trăm miền...”
 
     Kính lạy Mẹ thân yêu !! Với vòng nghiệp lụy sâu dày đã tạo ra từ muôn ngàn kiếp trước. Tự thân chúng con không thể nào vượt thoát qua bể khổ  sông mê. Cho nên chúng con rất cần đến tha lực Đại từ Đại bi của chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng; Nhất là lòng bi mẫn của Mẹ hiền QuánThế Âm, mới có thể vượt qua khổ nạn. Chúng con đang trông chờ vào  chổi mầu nhiệm cành dương và nước cam lồ ở bình tịnh thủy, mới mong gột sạch tam chướng trần ai đã đày đọa kiếp nhân sinh mãi hoài trôi lăn trong vòng tục lụy :
 
     “Quan Âm – Bình tịnh thủy,
        Cam lộ bất từ nghì,
        Gột sạch  - tham sân si,
        Vô vi Quán tự tại.
 
       Chổi cành dương mềm mại,
       Tịnh sái khắp trần gian,
       Quét  sạch mọi nguy nan
       Độ quần sanh thoát hiểm.
 
       Mười hai diều Thánh điển,
       Mười hai nguyện độ đời,
       Quán Thế Âm rạng ngời,
       Xứng anh Quán Tự Tại” (**)
 
      Kính lạy Mẹ Qán Thế Âm!!
     Quê hương Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chúng con đang bước  vào mùa Lễ Hội Quán Thế Âm. Lễ hội yêu thương thấm tình dân tộc và Đạo Pháp, với nghĩa gắn kết đạo đời bất nhị:
 
     “Quan Âm từ Mẫu của con
       Mẹ chăm lo việc mất còn chúng sanh,
       Mẹ mong chốn chốn an bình,
       Nước Cam lồ mát, rưới tình ngàn nơi.
 
       Dặm dài nghiệp dĩ xa khơi,
       Nhành dương cứu khổ cho đời an vui,
       Mười hai hạnh nguyện - ứng lời,
       Hữu cầu hóa hiện muôn nơi đượm nhuần.
 
      Gặp lúc hoạn nạn gian truân,
      Hóa thân Mẹ đến, ân cần giải nguy,
      Quan âm bất khả tư nghì,
      Tâm con hằng hướng lối đi theo Ngài...(***)
 
      Kính lạy Mẹ thân yêu !!
      Mẹ đã cho con niềm tin; cho con lẽ sống. Chiếc “ Đại mẫu hạm Phổ Môn “ đã vượt qua biển đời trần lao uế trược, độ thoát vô lượng quần sanh, trong đó có con!! Ân đức cao dày ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng của mỗi một chúng sanh:
 
     “ ...Nẽo trần sinh tử đầy vơi,
           Phổ Môn thị hiện độ đời trầm mê,
          Hạnh lành mát ngọt tình quê,
          Tầm thanh Mẹ đã lắng nghe – cứu đời.
 
         Nguyện cầu khắp chốn ngàn nơi,
         Nương theo bóng Mẹ - mát lời Nam mô,
         Phổ Môn rộng mở đường tu,
         Tùy duyên hóa hiện – vân du phàm trần.
 
        Mẹ ơi ! cõi thế gian truân,
       Về nương bóng Mẹ - tinh cần niệm danh,
       Nguyên cầu khắp chốn nhân sinh,
       Chí tâm hằng niệm Quan Âm Mẹ hiền “ (***)
 
      Bây giờ  mùa nắng ấm Mười Chính Tháng Hai đang chảy về trên quê hương Đà Nẵng thân yêu . Ngày Lễ hội đã bừng khai để đón bóng Mẹ về, giữa đất trời Ngũ Hành Sơn yêu thương vời vợi.
     Xin lắng lòng niệm danh Mẹ Hiền Quán Thế Âm để được trượng thừa pháp nhũ từ bi mong cầu giải thoát:
 
     “ Quan Âm từ mẫu của con,
        Mẹ chăm lo việc mất còn chúng sanh,
        Mẹ mong chốn chốn an bình,
       Nước Cam lồ mát rướu tình ngàn nơi,
       Dặm dài nghiệp dĩ xa khơi,
       Nhành dương cứu khổ cho đời an vui,
       Mười hai hạnh nguyện - ứng lời,
       Hữu cầu – hóa hiện – muôn nơi – đượm nhuần,
       Gặp lúc hoạn nạn gian truân,
       Hóa thân Mẹ đến ân cần giải nguy,
       Quan âm khả tư nghì,
       Tâm con hằng hướng lối đi theo Ngài...
 
      Thành kính vọng về Lễ  Hội Quán Thế Âm. Ngũ Hành Sơn Non Nước Đà Nẵng.
        Phật lịch 2559 – 2016
        TRƯỜNG KHÁNH
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke754698
Tổng số truy cập : 754698
Người đang online : 253
Tổng số trang được xem : 9681604