1010 531
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 20:50:56 02-02-2017 (GMT+7) -- Lượt xem: 2471.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị sự GHPGVN huyện KrôngBông Tổng kết công tác phật sự năm 2016

Ban Trị sự GHPGVN huyện KrôngBông Tổng kết công tác phật sự năm 2016DakLak. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Huyện KrôngBông được thành lập vào tháng 12 năm 2015. Một năm đã thắm thoát trôi qua, mọi hoạt động công tác Phật sự của Ban trị sự và các Chùa, NPĐ trong toàn huyện đã và đang thành tựu và phát triển. Chiếu theo Điều III chương I Quy chế hoạt động BTS GHPG VN huyện nhiệm kỳ 2012-2017 và Thực hiện thông báo của BTS GHPG VN tỉnh ĐăkLắk , chỉ đạo tổng kết công tác Phật Sự năm 2016 đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động năm 2017


Sáng ngày 07/01/2017 (Nhằm ngày10 tháng chạp năm Bính Thân) Ban trị sự GHPG huyện Krông Bông đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và đề ra phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2017.
Tham dự và đồng chứng minh hội nghị với sự hiện diện Đại đức Thích Giác Hiệp UVBTS Phó ban HDPT BTS GHPGVN tỉnh ĐăkLăk,Trưởng BTS GHPGVN huyện Krông Bông, Trụ trì Chùa Phước Niệm xã CưKty. Đại đức Thích Nguyên Thân- Chánh thư ký,Trưởng ban HDPT, Uỷ viên kiểm soát BTS GHPGVN huyện Krông Bông, Trụ trì Chùa Phước Lâm xã Khuê Ngọc Điền. Đại đức Thích Giác Sự -Uỷ viên BTS GHPGVN huyện Krông Bông,Trưởng ban Từ thiện, Trụ xứ NPĐ Phước Lộc xã YangKang. Sư cô Thích Nữ Tuệ Đạt - Hướng dẫn Phật tử tu học NPĐ Phước Bảo xã YangReh. Cùng sự hiện diện đông đủ các thành viên là Uỷ viên BTS GHPGVN huyện Krông Bông. Quý đạo hữu là Trưởng ban, phó ban, thư ký, uỷ viên ban hộ trì Tam bảo của các Chùa, NPĐ trên địa bàn huyện về tham dự hội nghị.

Đúng 8giờ00’ Hội nghị được chính thức tiến hành theo nghi thức truyền thống Phật giáo. Sau bài diễn văn khai mạc toàn thể hội nghị được lắng nghe Đại đức Thích Nguyên Thân thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2017 như sau:
I/   Những hoạt động công tác Phật sự đã thực hiện :
   1/   Công tác Tổ chức :
-Thường trực BTS họp mổi tháng 1 lần vào ngày mùng 4 AL sau cuộc họp giao ban BTS GHPGVN  tỉnh .
-  Ba tháng họp BTS mở rộng với các thành viên BTS , Đại diện các Ban hộ tự ,Ban hộ trì Tam bảo các chùa NPĐ trong huyện.
-  Ban Trị sự có 12 thành viên . Thượng tọa Chứng minh đã viên tịch , còn 11 thành viên hoạt động thường xuyên . Toàn huyện hiện có 10 điểm hoạt động tôn giáo , trong đó có 3 chùa, 4 NPĐ chính thức , còn 3 đơn vị chưa được công nhận như : NPĐ Phước Bảo, Phước Duyên ,Phước Trí  nhưng các đơn vị vẩn sinh hoạt đều. Các ngày lễ lớn đều được chính quyền địa phương cho phép tổ chức lễ .
-  Đang lập thủ tục trình các cấp cho phép thành lập NPĐ Phước Bảo, Phước Duyên .
-  Làm thủ tục xin phép Trùng tu ,tôn tạo chùa Phước Lâm ,Thôn 7 xã Khuê Ngọc Điền .
-  Tổ chức lễ An vị Tôn tượng và sơ kết đợt đầu xây dựng NPĐ Phước Lộc xã DangKang .
-  Hiệp thương và đề cử Đại đức Thích Giác Hiệp - Trưởng BTS GHPGVN huyện Krông Bông ra ứng cử và đã trúng cử vào HĐND huyện Krông Bông nhiệm kỳ 2016-2021.
-  Chỉ đạo BĐH GĐPT huyện tổ chức thành công hội nghị Huynh trưởng và cử BĐH nhiệm kỳ 2016-2021.
-  Lập thủ tục đề nghị lưu nhiệm BTS GHPG huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đã được UBND huyện ,BTS tỉnh ra Quyết định công nhận .
-  Chỉ đạo các Chùa ,NPĐ đại hội bầu Ban hộ tự , cử Ban hộ trì Tam bảo từ tháng 4 đến tháng 6 đã xong .
-  Tổ chức An vị Tôn tượng  A DI ĐÀ  tại NPĐ Phước Huệ Xã Hòa Thành .
  II/  Những hoạt động chuyên ngành :
   1/ Về Tăng sự :   Đã đăng ký hộ khẩu thường trú cho Đại đức Thích Giác Hiền đang hướng dẩn Phật tử tu học tại chùa Phước Vân xã Hòa Lễ và Đại đức Thích Giác Sự đang hướng dẩn Phật tử tu học tại NPĐ Phước Lộc xã Dang Kang .
-  Chư tôn đức Tăng trong mùa An cư đã tùng hạ và tập trung Bố tác tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan . 01 Sư cô cấm túc an cư tập trung bố tác tại chùa Dược sư .
   2/  Giáo dục Tăng ,Ni :    Đã giới thiệu 3 điệu chùa Phước Lâm nhập học trung cấp Phật học tại trường Cao Đẳng Phật học Ninh Thuận .
   3/ Về Hướng dẩn Phật tử :
   a/  Cư sĩ Phật tử :  
- Ban HDPT đã tổ chức ôn tập và cử các đơn vị  đi thi giáo lý do ban hoằng pháp tỉnh tổ chức nhân ngày Phật Đản PL 2560.
-   Hướng dẩn thọ Bồ tát giới : 10 giới tử, thập thiện : 120 giới tử tại Giới đàn Quang Huy chùa Khải Đoan .
-  Các khóa tu Bát quan trai của đạo tràng chùa Phước Lâm, Phước Vân, Phước Niệm ,Phước Bảo tổ chức thường xuyên mổi tháng 2 lần , bình quân mổi khóa tu có từ 80-120 Phật tử tu học
-  Đạo tràng Niệm Phật các chùa NPĐ các Phật tử về tụng kinh , sám hối có 2400 lượt ,bình quân mổi lần có 120 Phật tử .
-  Đạo tràng Pháp Hoa các  Chùa tổ chức  800 lần , bình quân mổi lần có 30 Phật tử tu học .
-  Khóa tu Thiền tổ chức được 20 lần mổi lần bình quân có 50 Phật tử tham dự .
   b/   Gia đình Phật tử :  Tổng số đơn vị GĐPT : 08 , trong đó 01đơn vị sinh hoạt chưa đều : GĐPT Phước Huệ, 01 đơn vị sinh hoạt đều nhưng chưa được công nhận chính thức : GĐPT Phước Bảo .
Huynh trưởng :  52 anh,chị .  Đã xếp cấp : 15 (Trong đó Cấp Tín : 07 , Cấp Tập : 08 , Huynh trưởng tập sự : 37 anh chị)
Đoàn sinh :  490 em ( Trong  đó Nam PT : 20, Nữ PT : 60 . Thiếu Nam : 50 , Thiếu Nữ :92, Oanh vũ Nam :105 , Oanh vủ Nữ : 165 )
     Tu học cho Đoàn sinh :  Áp dụng tài liệu mới tu học cho 4 cấp toàn huyện các anh chị Huynh trưởng đã hướng dẩn cho các em tương đối đầy đủ và đã tổ chức các đợt thi vượt bậc cho đoàn sinh vào dịp Lễ Thành Đạo và Chu niên gia đình Phật tử các đơn vị ..
     Tu học Huynh trưởng :   Phát chứng chỉ Trúng cách trại Huyền Trang cho  08 Huynh trưởng.Tham dự trại Vạn Hạnh 01Huynh trưởng,  Tổ chức khóa học Bậc Kiên cho 30 Huynh trưởng . Tham gia học Bậc Định : 07 Huynh trưởng và Bậc Lực : 3 Huynh trưởng .
      Hoạt động khác :  Tổ chức thành công Hội nghị Huynh trưởng nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức trại huấn luyện Đội chúng trưởng , Đầu thứ đàn  lần thứ V .
      Tham gia công tác tuần lễ Phật Đản do BTS tổ chức . Dự thi giáo lý do BHP tổ chức . Điều động Huynh trưởng tham gia bảo vệ lễ Trai đàn Chẩn tế tại tỉnh .
       Tổ chức trại , Văn nghệ chào mưng đại lễ Phật Đản PL 2560,  Cài Hoa hồng , Thả Hoa Đăng trong dịp Lễ Vu Lan PL2560 .
   4/  Về Hoằng Pháp :    Trong tuần lễ Phật Đản PL 2560 các chư tôn đức Tăng,Ni trong huyện ,chứng minh các lễ dài các chùa NPĐ và thuyết giảng tại 6 lễ đài , được 12 thời , mỗi thời giảng có từ 150-300 Phật tử  thính giảng .
   5/  Về Nghi lễ :  Tổ chức thành công tuần đại lễ Phật Đản , tuần lễ Vu lan  PL2560. như thiết lập 8 lễ đài các Chùa, NPĐ và 1 lễ đài chính tại chùa Phước Niệm xã CưKty . Các vức và hộ gia đình Phật tử cũng đã thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni , treo biểu ngữ ,băng ron ,cờ chào mừng ngày Khánh Đản .
     GĐPT các Chùa,NPĐ đều cắm trại và diển văn nghệ chào mừng ngày Phật Đản sanh và Ngày Vu Lan báo hiếu .
      Nhân ngày lễ lớn BTS cùng các Đại diện chùa ,NPĐ đến đặt vòng hoa tưởng niệm và niêm hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện .
      BTS cùng môn đồ pháp quyến tổ chức lễ Kỳ siêu ,cúng dường trai Tăng tuần bách nhật
Cố thượng tọa Thượng Đồng Hạ Chi  nguyên UVTT BTS GHPG VN tỉnh ĐắkLắk,chứng minh BTS GHPG huyện .
   6/   Về văn hóa : UV Văn hóa chủ trì tổ chức các đêm văn nghệ chào mừng Phật Đản sanh .
       Phân phối báo Vô Ưu đến từng đơn vị .
   7/  Về từ thiện xã hội : Ứng dụng phương châm” ban vui cứu khổ ” trong Phật giáo . Dưới sự chỉ đạo của BTS , Ban Từ thiện XH đã vận động các mạnh thường quân , đồng bào Phật tử trong và ngoài huyện , tổ chức từ thiện các tỉnh , thành phố cứu trợ ,ủy lạo cho người nghèo neo đơn ,khó khăn , cơ nhở như :
-  NPĐ  Phước Lộc  có 4 đợt cứu trợ đã trao 1100 xuất quà , tổng giá trị  300.000.000đ ( Ba trăm triệu)
-  Chùa Phước Niệm có 3 đợt cứu trợ  đã trao 900 xuất quà , tổng giá trị   250.000.000đ ( Hai trăm năm chục triệu đông )
-  Chùa Phước Vân có 4 đợt cứu trợ  1000 xuất quà , tổng giá trị   300.000.000đ ( Ba trăm triệu)
-  Chùa Phước Lâm có 2 đợt cứu trợ 200 xuất quà , tổng giá trị 100.000.000đ   ( một trăm triệu ) chùa Phước Lâm còn tổ chức phát cháo sữa cho bệnh nhân Bệnh viện Krông Bông mổi tuần 1 lần , mổi lần từ 80-100 bệnh nhân, tổng giá trị 15.000.000đ .
-  NPĐ Phước Thiện  có 2 đợt cứu trợ 450 xuất quà , tổng giá trị 170.000.000đ ( Một trăm bảy chục triệu đồng )
-  NPĐ Phước Bảo  có 2 đợt cứu trợ  600 xuất quà , tổng giá trị 180.000.000đ ( một trăm tám chục triệu đồng )
   8/  Thông tin truyền thông :  Hầu hết các hoạt động Phật sự , sự kiện Phật giáo , lễ hội trong huyện đều được UV Văn hóa và Truyên thông cập nhật và giới thiệu trên trang báo mạng PG ĐăkLắk .Đã có 9 tin bài hình ảnh đã được truy cập .
   9/   Về công tác xây dựng :   Ngoài công tác hoằng pháp ,hướng dẩn Phật tử tu học , Chư tôn đức Tăng ,Ni ,BHT chùa NPĐ cũng quan tâm đến công tác xây dựng chùa mới , tu bổ , cơi nới , thỉnh tượng ,mua Pháp khí , chỉnh trang sân vườn và công trình phụ trong tự viện .. Trong năm 2016 các Chùa, NPĐ đã thực hiện xây dựng quy thành tiền là : 1.845.000.000đ ( Một tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu đồng )
  Ngoài ra còn một số công trình đang xây dựng chưa tổng hợp vào báo cáo .
   10/ Một số công tác khác :     Giới thiệu Chư tôn đức Tăng ,Ni  trong BTS và các BHT tham gia hoạt động xã hội như : HĐND , UBMTTQVN ,Hội CTĐ, vv….
 III/ KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
   1/  Công tác tổ chức : - Đăng ký với chính quyền xin thành lập cơ sở Phật giáo trực thuộc với những nơi hội đủ điều kiện như : NPĐ Phước Duyên, Phước Bảo, Phước Trí .
-  Có kế hoạch chỉ đạo BHT, BHTTB , BĐH GĐPT làm tốt hơn nữa chương trình “ Phật hóa gia đình “ do Trung ương hội đề xướng .
   2/  Về Tăng sự :   - Đăng ký xin bổ nhiệm trụ trì cho Tăng ,Ni đã được UBND huyện chấp thuận hoạt động tôn giáo .tại các chùa, NPĐ ( Đại đức Thích Giác Hiền chùa Phước Vân, Đại đức Thích Giác Sự NPĐ Phước Lộc )
-  Chỉ đạo các BHT chùa, NPĐ có Tăng ,Ni  hướng dẩn Phật tử tu học , Đã có đăng ký tạm trú hoặc chưa tạm trú , lập thủ tục xin nhập khẩu hoặc xin tạm trú , để quý vị an tâm hướng dẩn Phật tử tu học .
-  Các cơ sở chùa,NPĐ muốn thỉnh Tăng ,Ni về hướng dẩn tu học và trụ trì , Tăng ,Ni muốn về  phải đăng ký xin về sinh hoạt thường xuyên và phải có mặt thường xuyên để hướng dẩn Phật tử tu học .
   3/  Về hướng dẩn Phật tử : 
   a/  Cư sĩ Phật tử :   Duy trì đều đặng các khóa tu Bát quan trai , các đạo tràng Thập thiện , Bồ tát giới, Pháp hoa , Phối hợp với UV Hoằng pháp thuyết giảng giáo lý cho các đạo tràng này trong các khóa tu .
   b/  GĐPT  :  
  • Sách tấn các Huynh trưởng theo học các bậc Kiên,Trì ,Định ,Lực .
  • Tập huấn cho HT về hành chính, chuyên môn , chuyên ngành .
  • Tổ chức Trại Họp bạn ngành Thiếu ( theo chương trình kế hoạch của BĐH )
  • Tiếp tục tổ chức các khóa tu cho HT và đoàn sinh ngành Thiếu trở lên .
   4/  Về Hoằng Pháp :  Ban hoằng pháp lập kế hoạch thuyết giảng Giáo lý trong các ngày lễ lớn như : Lễ Vía Di Đà , Lễ Thành Đạo , Lễ Minh niên , Tuần Lễ Phật Đản , Mùa Vu Lan báo hiếu v.v…
-  Tạo điều kiện thuyết giảng Giáo lý cho các chùa ,NPĐ có các kháo tu học thường xuyên .
   5/  Về Nghi lễ :  Các ban Nghi lễ các chùa ,NPĐ lập kế hoạch  hoạt động như các năm trước
   6/  Về Văn hóa :  Phát huy tính năng động , đưa các hoạt động Phật sự lên báo điện tử Phật giáo ĐắkLắk  và Tập san Vô Ưu .
-   Vận động bà con Phật tử đọc và quảng bá Tập san Vô Ưu .  Phân phối tập san theo chỉ tiêu giao .
   7/  Từ thiện Xã hội :  -  Tiếp tục vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm , đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh , chia sẽ bớt khó khăn cho đồng bào các dân tộc trong huyện bị thiên tai lũ lụt .
   8/   Xây dựng :   -   Lập kế hoạch cùng chùa Phước Lâm  tu sữa khu nhà Đoàn quán để làm Văn phòng BTS .
-    Chùa Phước Lâm đã có giấy phép  xây dựng tiếp tục triển khai kế hoạch lễ Đặt đá trùng tu xây dựng theo tiến độ thi công .
-     NPĐ Phước Thiện được sự đồng ý của chính quyền chuyễn ra khu đất được cấp phép tiếp tục triển khai hoàn chỉnh nhà tạm để có nơi sinh hoạt và tiếp tục lập thủ tục xin xây dựng .
-      Các đơn vị đã có công trình dở dang tiếp tục đăng ký xin xây dựng hoàn chỉnh .
    9/ Công tác khác :
-   Tiếp  tục vận động Phật tử tham gia các chương trình do UBMTTQVN, hội CTĐ vận động như: “ Ngày vì người nghèo”  Hiến máu nhân đạo , Hổ trợ quỷ “ Khuyến học, Khuyến tài”.
          Sau báo cáo tổng kết và phương hướng công tác Phật sự đã có nhiều ý kiến đóng góp xậy dựng cũng như những đề xuất của đại diện các Chùa, NPĐ trong toàn huyện đã được Đại đức Thích Giác Hiệp ,Trưởng BTS GHPG huyện phúc đáp đầy đủ trên tinh thần hoà hợp đoàn kết, trên dưới một lòng cùng hoan hỷ xây dựng đạo pháp, phát huy những thành công đạt được trong một năm qua, đồng thời Đại đức cũng khuyến tấn toàn thể đại biểu tham dự hội nghị và nhắn gởi đến toàn thể bà con tín đồ Phật giáo tại các Chùa, NPĐ trên toàn huyện cùng chung tay khắc phục khó khăn, những tồn tại để cùng nhau thực hiện tốt công tác Phật sự trong năm 2017 ngày một tốt đẹp hơn,mang an vui đến mọi người con Phật. Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2016 của BTS GHPG huyện KrôngBông thành công viên mãn, thắm tình yêu thương, đoàn kết và hân hoan vui vẻ.
 Hình ảnh Hội nghị tổng kết
Niệm Phật

Cư sĩ Phan Thanh Trình Phó thư ký BTS thông qua chương trình hội nghị tổng kết
ĐĐ Thích Giác Hiệp Trưởng BTSPG huyện thân lâm chủ tọa hội nghị
Đại đức Trưởng BTS phát biểu khai mạc
ĐĐ Chánh Thư ký BTS đọc báo cáo

Chư Tôn đức Phát biểu góp ý 
Tấn Dũng
CTV Ban TTTT Phật giáo ĐăkLăk
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke833447
Tổng số truy cập : 833447
Người đang online : 494
Tổng số trang được xem : 10101907