710 631
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 12:39:15 15-02-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) Phiên họp đầu tiên

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) Phiên họp đầu tiênSáng 15-2, chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027) đã có phiên họp đầu tiên, quyết nghị một số vấn đề trong chức năng được Hiến chương quy định, cụ thể hóa trong Quy chế hoạt động tu chỉnh lần thứ nhất.

 

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN phát biểu khai mạc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM). Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường, đồng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty; Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới, đồng Phó Thư ký và các vị Ủy viên Thường trực.

Hiện diện tại phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX (2022-2027) có 23/29 thành viên, chỉ vắng các vị Trưởng lão cao niên, khiếm an.

Đại diện Hội đồng Trị sự tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư.

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 2

Lần đầu tiên, phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN có nhiều thành viên là các vị Trưởng lão trú xứ ở nhiều tỉnh thành cùng về tham dự

Tham dự còn có Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và các vị giúp việc Văn phòng Đức Pháp chủ, Văn phòng Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Giác Dũng khải bạch chương trình lên Đức Pháp chủ và chư tôn Trưởng lão.

Phát biểu khai mạc, Đức Pháp chủ GHPGVN thăm hỏi chư vị Trưởng lão. Ngài nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của phiên họp đầu tiên của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh khóa IX, trong nhân duyên Hiến chương Giáo hội được tu chỉnh lần thứ 7 với nhiều điểm sửa đổi quan trọng cụ thể hóa chức năng, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Chứng minh.

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 3

Đức Pháp chủ GHPGVN điều hành phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Ngài cũng cho biết các quy chế hoạt động của Ban Thường trực, Ban Giám luật (Hội đồng Giám luật trước đây) cũng đã được sửa đổi lần thứ nhất để phù hợp với những tu chỉnh của Hiến chương và yêu cầu thực tế, đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Do đó, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Chứng minh cần có các phiên họp để quyết nghị các công việc một cách thiết thực, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Đức Pháp chủ cho biết sau Đại hội IX của Giáo hội, Ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh cần kiện toàn về nhân sự trên cơ sở nhân sự đã được suy tôn tại Đại hội.

Chư tôn Trưởng lão đã thảo luận, thống nhất bầu cử các thành viên Ban Giám luật khóa IX, gồm 9 vị, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch là Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; các thành viên gồm có Hòa thượng Viên Minh, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Chau Ty, Hòa thượng Giác Giới, Hòa thượng Thích Minh Thông (TP.HCM), Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Hòa thượng Thích Tâm Thủy; Thượng tọa Thích Giác Dũng đảm nhiệm Thư ký.

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 4

Sau khi thảo luận, với phương thức biểu quyết, chư tôn Trưởng lão đã thống nhất quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Chư tôn Trưởng lão cũng đã quyết định thống nhất ý kiến bổ sung Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy (sinh năm 1931, tỉnh Phú Yên), Thành viên Hội đồng Chứng minh, làm Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Vấn đề tổ chức Đại giới đàn cũng đã được nêu ra tại phiên họp kỳ đầu tiên khóa IX của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Trong đó, chư tôn Trưởng lão đã thảo luận, cho ý kiến và đồng thuận đó là vấn đề rất đặc biệt cần được quan tâm nhằm có những điều chỉnh phù hợp với tinh thần Giới luật, sinh hoạt đặc thù của Tăng…

Sau khi lắng nghe các ý kiến của chư vị Trưởng lão, Đức Pháp chủ đã giao Ban Giám luật tổ chức thảo luận sâu vấn đề Tăng sự đặc biệt này, trên cơ sở thực trạng, y cứ giới luật và đề nghị các giải pháp điều chỉnh bảo đảm sự kế thừa truyền thống và giữ gìn tinh thần Giới luật, trình Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

“Về việc tổ chức giới đàn, phải làm sao hình thức tổ chức được gọn nhẹ nhưng không trái với truyền thống và luật định của chư Tổ. Trong phiên họp lần này, Hội đồng Chứng minh có thể bàn đến vấn đề thống nhất về nghi thức truyền giới cho Tăng Ni trong cả nước.”, Đức Pháp chủ lưu ý.

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 5

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cung cử đảm nhiệm Chủ tịch Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Chư tôn đức cũng đã thống nhất quyết nghị kỳ họp thường niên của Hội đồng Chứng minh sẽ được ấn định vào ngày 11-11 ÂL hàng năm, tại Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM. Trong trường hợp có những vấn đề hệ trọng cần xin ý kiến của chư tôn Trưởng lão, Đức Pháp chủ sẽ triệu tập các phiên họp bất thường.

Dịp này, chư tôn Trưởng lão cũng đã có sự phân công, chỉ định tham dự chứng minh các sự kiện của Giáo hội như Đại lễ Phật đản Quốc tế tại Trụ sở GHPGVN, cùng các sự kiện lễ nghi Phật giáo quan trọng khác.

Bằng phương thức biểu quyết, chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh cũng thống nhất với 100% vị hiện diện về nhân sự phụ trách Văn phòng I Hội đồng Chứng minh đặt tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Thư ký, Phó Thư ký là Đại đức Thích Nguyên Chính; Văn phòng II đặt tại Thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Thượng tọa Thích Giác Dũng làm Thư ký, Phó Thư ký là Thượng tọa Thích Tắc Bạch.

Để giúp việc cho Đức Pháp chủ cũng như Hội đồng Chứng minh, chư tôn Trưởng lão đã đồng thuận quyết định thành lập Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ, nhân sự cụ thể: Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Phụ tá Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trợ lý Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thư ký đối ngoại; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thư ký báo chí; Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Thư ký lễ tân kiêm Thủ quỹ.

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 6

Đức Pháp chủ GHPGVN chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 7

Thượng tọa Thích Giác Dũng khải bạch chương trình lên chư vị Trưởng lão

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 8

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường, hệ phái Khất sĩ, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 9

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, hệ phái Nam tông Kinh, Phó Pháp chủ

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 10

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, hệ phái Nam tông Khmer, Phó Pháp chủ

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 11

Chư vị Trưởng lão trú xứ ở nhiều tỉnh thành về tham dự

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 12

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư GHPGVN phát biểu giải trình một số vấn đề về tổ chức Đại giới đàn và bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận giáo chỉ từ Đức Pháp chủ và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để điều chỉnh cho phù hợp với Giới luật

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 13

Vấn đề tổ chức Đại giới đàn đã được chư vị thảo luận

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 14

Nhiều ý kiến đóng góp, phát biểu, bày tỏ quan điểm đồng thuận với các vấn đề được Đức Pháp chủ nêu tại tại buổi họp

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 15

Chư Trưởng lão đồng thuận trước các ý kiến

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 16

Từng vấn đề được thảo luận

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 17

Được chia sẻ

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 18

Ghi nhận ý kiến chung

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 19

Đi đến thống nhất

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 20

Với hình thức biểu quyết

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 21

Phiên họp có đại diện lãnh đạo Hội đồng Trị sự tham dự

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 22

Chư vị Trưởng lão đại diện các hệ phái trong ngôi nhà GHPGVN

Phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) ảnh 23
Nhiều vị đã về dự, bày tỏ các ý kiến về những vấn đề quan trọng của Giáo hội, đặc biệt là Tăng sự, trong trách nhiệm liên quan tới chức năng, vai trò của Hội đồng Chứng minh được quy định trong Hiến chương từ lúc thành lập (1981)

Nguồn Giác Ngộ Online
Chia sẻ với bạn bè qua: