110 187
Sự kiện Phật giáo » Phật đản
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 21:17:19 26-05-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Trang nghiêm Lễ Tắm Phật tại chùa Sắc tứ Khải Đoan

Video: Trang nghiêm Lễ Tắm Phật tại chùa Sắc tứ Khải ĐoanLễ Tắm Phật là một nghi thức thể hiện tấm lòng kính ngưỡng và tri ân đối với công hạnh cao quý của Đức Thế Tôn. Kim thân của Đức Phật là thân vô nhiễm, thanh tịnh, khi thực hiện Tắm Phật, người Phật tử đón nhận nguồn năng lượng có ý nghĩa tích cực. Hành động Tắm Phật giúp cho người Phật tử khởi tâm niệm loại bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, siêng làm các việc lợi lạc cho tha nhân. Từ đó tinh tấn tu tập, hướng nguyện đi theo con đường Bồ-tát đạo mà Đức Bổn sư đã tu tập đến ngày giác ngộ.
Chia sẻ với bạn bè qua: