610 229
Sự kiện Phật giáo » Phật đản
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 07:55:08 25-05-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Tiệc Buffet chay chào mừng Đại lễ Phật đản của Phật giáo Buôn Ma Thuột

Video: Tiệc Buffet chay chào mừng Đại lễ Phật đản của Phật giáo Buôn Ma ThuộtNằm trong chuỗi các hoạt động của Phật giáo thành phố Buôn Ma Thuột chào mừng ngày Đản sinh Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, buổi tiệc Bufet chay mang ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng Phật giáo Thành Phố. Đây là sự kiện thiết thực dâng lên cúng dường Phật đản. Là dịp chư tôn thiền đức và nhân dân Phật tử các tự viện Thành Phố gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt đoàn kêt, hòa hợp.
Chia sẻ với bạn bè qua: