910 437
Sự kiện Phật giáo » Phật đản
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 19:41:08 03-06-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tác pháp An cư kiết hạ chư Tăng Bắc tông PL.2567 - DL.2023

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tác pháp An cư kiết hạ chư Tăng Bắc tông PL.2567 - DL.2023Sáng 03/06/2023 (ngày 16/04/ Quý Mão), tại Hạ trường chùa Sắc tứ Khải Đoan, Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã trang nghiêm cử hành lễ tác pháp An cư kiết hạ PL.2567 - DL.2023 cho chư Tăng Bắc tông thuộc GHPGVN Tỉnh.

Quang lâm chứng minh và cử hành lễ tác pháp An cư kiết hạ PL.2567 có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Châu Quang, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tăng sự Tỉnh; Viện chủ chùa Sắc tứ Khải Đoan; Đại đức Thích Trí Minh, UV. HĐTS GHPGVN, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tỉnh; Chư Tôn đức đồng Phó BTS GHPGVN Tỉnh.

Theo truyền thống của hàng xuất gia, hàng năm chư Tăng Ni tập trung về một trú xứ để an cư ba tháng hạ, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - huệ. Mùa An cư là cơ hội quý báu để mỗi hành giả xuất gia tiến tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Buổi lễ tác pháp An cư kiết hạ có 181 Hành giả toàn tỉnh tham dự, trong đó có 40 Hành giả cấm túc An cư ở Hạ trường Sắc tứ Khải Đoan và 141 Hành giả tùng hạ An cư. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và đại chúng nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng thượng Châu hạ Quang, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tăng sự Tỉnh, đương vi Thiền chủ Hạ trường. Trong ngôi Đại hùng Bảo điện trang nghiêm và thanh tịnh, Hòa thượng Thiền chủ thành kính niêm hương bạch Phật, chính thức cử hành nghi lễ tác pháp kiết giới An cư, khai chung bảng mở đầu mùa An cư theo truyền thống trong ba tháng. Toàn thể đại Tăng nhất tâm, thành kính đảnh lễ Tam bảo, cung đối trước Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Hòa thượng chứng minh. Chư tôn Thiền đức thực hiện tác pháp An cư như Luật định với tinh thần hòa hợp, thanh tịnh đúng với bản thể của Tăng già Mùa An cư kiết hạ PL.2567 - DL.2023 của Phật giáo Đắk Lắk được tổ chức ở 03 Hạ trường: Chư Tăng hệ phái Bắc Tông - An cư Hạ trường chùa Sắc tứ Khải Đoan; Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ - An cư Hạ trường tịnh xá Ngọc Quang; Chư Ni - An cư Hạ trường chùa Dược Sư. Thời gian kiết giới lúc 8h00 ngày 16/04/AL, xả giới lúc 8h00 ngày16/07/AL.

Tại buổi lễ, Chư tôn đức cũng thảo luận và thống nhất một số vấn đề quan trọng về kiết giới An cư, thời gian Bố-tát hàng tháng bắt đầu vào lúc 7h00 trong các ngày 14 và 30 âm lịch (ngày 29 tháng thiếu); tổ chức khóa học Gia giáo, thành lập Ban quản trị tự viện, báo cáo tổ chức Phật đản cho TƯ Giáo hội...

Hình ảnh ghi nhận:
































Ban TT-TT PG Đak Lak

Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1061565
Tổng số truy cập : 1061565
Người đang online : 379
Tổng số trang được xem : 11279142