1010 361
Nguyễn Phương. 07:38:20 30-08-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

TP.BMT: Chư Tăng Trường hạ chùa Sắc tứ Khải Đoan tác lễ Tự tứ

TP.BMT: Chư Tăng Trường hạ chùa Sắc tứ Khải Đoan tác lễ Tự tứĐể đánh dấu một chặng đường tu học của hành giả An cư trong ba tháng miên mật hành trì giới, định, tuệ, sáng ngày 30-8-2023 (nhằm 15 -7-Quý Mão), tại chánh điện chùa Sắc tứ Khải Đoan đã trang nghiêm diễn ra lễ tác pháp Tự tứ của chư tôn đức Tăng Bắc tông PL.2567 – DL.2023.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của HT.Thích Châu Quang, Trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan; TT.Thích Hải Thông - Phó Trụ trì; cùng 38 vị Tăng hành giả cấm túc An cư.

Sau phần niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện những nghi thức Tự tứ truyền thống. Chúng Tăng cung thỉnh Hòa thượng Trụ trì, Thượng tọa Phó Trụ trì thực hiện nghi thức Tự tứ nhơn của Thượng tọa. Tiếp đến cung thỉnh Hòa thượng và Thượng tọa an tọa, sau đó đại chúng mỗi lần ba vị đối thú xưng tội cầu thỉnh chỉ lỗi và sám hối, nhờ đó mà được thành tựu hạ lạp đúng như chánh pháp.

Tự tứ là pháp để kết thúc mùa An cư kiết hạ của các hành giả xuất gia. Đây là lúc người xuất gia thể hiện tinh thần cầu thị, bỏ qua bản ngã, cái tôi của mình, để cầu xin các bậc đức hạnh trưởng thượng, trên trước chỉ những lỗi lầm mà mình lỡ phạm phải qua 3 cách: thấy, nghe hoặc nghi ngờ, nhờ đó mà nhìn lại và sửa đổi (sám hối) để thăng tiến trên bước đường tu hành. Với tinh thần cầu thị, sửa đổi này sẽ giúp bản thể thanh tịnh và hòa hợp của Tăng luôn thường trụ trong hành giả xuất gia Thích tử.

Sau lễ tác pháp Tự tứ, ĐĐ.Thích Hải Nguyện thay mặt Tăng chúng tác bạch Khánh tuế hạ lạp Hòa thượng và Thượng tọa. Kính chúc nhị vị ân sư Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, phước thọ miên trường. Quý Ngài mãi là “Tùng lâm, thạch trụ”, là bậc mẫu mực cho hàng Tăng sĩ hậu học noi theo.

Qua lời đạo từ, Hòa thượng chúc toàn thể Tăng chúng Trường hạ An cư năm nay tăng thêm một tuổi đạo, luôn sống an lành dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật. Ngài còn sách tấn, là một Tăng sĩ trẻ phải luôn học hỏi và thực hành giới, định, tuệ “Tam vô lậu học”, luôn thực hành đúng với chánh pháp Phật chế.

Mùa An cư năm nay khép lại trong sự trang nghiêm, thanh tịnh và hòa hợp của chúng Tăng.

Hình ảnh ghi nhận:Tin ảnh: Như Thanh - Ngọc Dũng
Ban TT-TT Phật giáo Đăk Lăk

Chia sẻ với bạn bè qua: