410 918
Admin. 11:03:07 20-05-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Tác Pháp An Cư Kiết hạ PL 2563 tại Tịnh xá Ngọc Quang

Tác Pháp An Cư Kiết hạ PL 2563 tại Tịnh xá Ngọc QuangThực hiện thông bạch tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563 số 070/TB. HĐTS, ngày14/3/2019. Sáng nay 20/05/2019 (16/04/Kỷ Hợi), Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh ĐăkLăk tổ chức 3 trường hạ cho Tăng Ni tác pháp An cư Kiết hạ, Phật lịch 2563 – DL. 2019.
  • Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, trường hạ Chư Tăng Bắc Tông.
  • Chùa Dược Sư, trường hạ cho Ni giới Bắc Tông.
  • Tịnh xá Ngọc Quang, trường hạ cho Tăng Ni Hệ Phái Khất Sĩ.
Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ, Tăng, Ni hằng năm phải An cư ba tháng (hoặc tiền An cư hay hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Chứng minh trường hạ Hệ phái Khất sĩ: HT. Thích Giác Chí, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ĐăkLăk; HT Thích Giác Phương, Chứng minh Giáo đoàn 3 Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang; TT Thích Giác Tiến, ủy viên HĐTS – Phó Thường trực BTS, Thành viên HPKS; TT Thích Giác Kim trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên; ĐĐ Thích Giác Phổ, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh.

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, Lễ Tổ chư Tôn đức Tăng, Ni đã tác pháp đối thú an cư trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh đúng với bản thể của Tăng già. Năm nay chư Tăng Ni các tịnh xá trong tỉnh đăk Lăk tác pháp an cư tùng hạ tổng số là 71 vị trong đó có 31 Tăng – 40 Ni – 4 sa di.

Hòa thượng Thích Giác Chí chứng minh trường Hạ đã ban thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về ba tháng An cư Kiết hạ hàng năm của người tu hành, đúng với tinh thần đức Phật chế, thông lệ hàng năm vào mùa hạ, Hòa thượng sách tấn, mong chư hành giả  tinh tấn tu học, sống đúng theo Chánh pháp, đúng với những giới luật và quy định an cư,  luôn thúc liễm thân tâm, tu học nghiêm mật trong ba tháng để đền ơn chư Phật, chư Tổ.

Nhân dịp chư Tăng Ni Hệ phái tác pháp nhập hạ An cư, Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử các đạo tràng TX. Ngọc Quang thành tâm thiết lễ cúng dường Trai tăng.

 Hình ảnh của buổi lễ tác Pháp An cư:

 
                                                                        Tin&ảnh: Đông Triều
Ban TTTT Phật giáo Đăk Lăk
Chia sẻ với bạn bè qua: