510 970
Nguyễn Phương. 01:29:53 01-05-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phân Ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk họp triển khai công tác Phật sự quý II năm 2023

Phân Ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk họp triển khai công tác Phật sự quý II năm 2023Sáng ngày 30-04-2023 (11/3/Quý Mão) Phân Ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi họp triển khai công tác Phật sự, kế hoạch tổ chức mùa An cư Kiết hạ PL.2567-DL.2023
Tham dự và chứng minh có: Ni trưởng Thích nữ Từ Thanh, Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Lãnh Liên, Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Chúc Tâm, Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh; Ni sư Thích nữ Liên Mai, Phó trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh; Sư cô Thích nữ Tịnh Minh, Phó Phân ban kiêm chánh thư ký; cùng Chư tôn đức Ni trực thuộc Ni bộ Đắk Lắk tham dự.

Mở đầu cuộc họp, Sư cô Thích nữ Tịnh Minh - Phó Phân ban kiêm chánh thư ký thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung cuộc họp được Sư cô Thích nữ Tịnh Minh đãi lao các vị Ni trưởng trong Phân ban Ni giới chủ trì, xoay quanh các vấn đề hành chánh của giáo hội như: Thọ giới, thuyên chuyển, tác pháp an cư, … trước đại chúng cùng ý kiến, thảo luận, đưa ra phương hướng giải quyết cũng như trả lời những thắc mắc, góp ý được trình bày trong buổi họp.

Cuộc họp cũng đề ra kế hoạch chi tiết, cụ thể về phương án tổ chức An Cư Kiết Hạ cho Ni chúng thuộc Phân Ban Ni giới Tỉnh Đắk Lắk, bao gồm địa điểm, thời gian, phương thức đăng ký và thảo luận về một số lưu ý khác. Đồng thời nhấn mạnh thêm công tác chuẩn bị và tổ chức đại lễ Phật Đản PL2567 đến các cơ sở, tự viện của chư Ni, để hướng đến một mùa Phật Đản long trọng, ý nghĩa, nhưng vẫn đảm bảo an ninh và an toàn trong thời điểm dịch bệnh có dấu hiệu quay trở lại.

Đúc kết buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Chúc Tâm, Trưởng Phân Ban Ni giới ban đạo từ nhắc nhở sách tấn chư Ni: “...Trong 1 năm chư Ni có 3 tháng an cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi trí đức, siêng tu tam vô lậu học  đó là trách nhiệm của người xuất gia cần phải hành trì tu tập.”

Kết thúc buổi họp, Ni trưởng Thích nữ Từ Thanh - Chứng minh Phân Ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk nhắc nhở thêm chư Ni: “ … Đoàn kết hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội”.

Hình ảnh ghi nhận tại cuộc họp:

Nguyễn Phương

Chia sẻ với bạn bè qua: