310 163
Nguyễn Phương. 16:21:10 05-04-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ Pháp Thiền và Pháp Giảng tưởng niệm Cố Hoà thượng Thích Gíac Dũng tại tịnh xá Ngọc Quang

Lễ Pháp Thiền và Pháp Giảng tưởng niệm Cố Hoà thượng Thích Gíac Dũng tại tịnh xá Ngọc QuangNgày 05-04-2021 (nhằm ngày 24/02/Tân Sửu) nhân dịp lễ tưởng niệm Hoà thượng Thích Giác Dũng và lễ khánh tạ lạc thành bảo táp Xá lợi tại tịnh xá Ngọc Quang, Tp.BMT đã cung thỉnh chư tôn Thượng toạ chư Đại đức Tăng, Ni hướng dẫn các thiện nam tín nữ Phật tử gần xa tham gia các thời ngồi thiền, pháp giảng để tưởng niệm Hoà thượng ân Sư Thích Giác Dũng.
Tiếp theo chương trình ĐĐ. Thích Giác Phổ có đôi lời nhắc lại quá trình hình thành và phát triển tịnh xá: nhân duyên từ năm 2003 khi cố Hoà thượng ân Sư khởi công trùng tu tịnh xá Ngọc Quang  cho tới 2013 thì cơ bản những hạng mục: Chánh điện, Giảng đường, Bảo tháp Quang âm, Lưu cóc hoàn thành thì Hoà thượng viên tịch tiếp nối thực hiện theo tâm nguyện của cố Hoà thượng chư Tăng và Ban hộ trì tam bảo tịnh xá Ngọc Quang tiếp tục khởi công xây dựng Bảo tháp xá lợi 7 tầng: Lầu chuông, Nhà Tăng, nhà Bếp, Cổ lầu trên Chánh điện với 5 hạnh mục ròng rã suốt 5 năm và hôm nay hội đủ nhân duyên lành công trình đại trùng tu 2 lần. Tới nay tịnh xá Ngọc Quang và Bảo tháp Xá lợi được hoàn thành để niệm ân mười phương chư Phật Tam bảo, niệm ân chư tôn đức lãnh đạo hệ phái, niệm ân chư nam nữ Phật tử hộ pháp cúng dường. 

Nhờ sự hộ trì Tam bảo, nhờ sự hộ trì của chư nam nữ Phật tử mà các công trình được thành tựu. Hôm nay cũng nhân dịp này Ban tổ chức và Ban kiến tạo trùng tu đạo tràng tịnh xá vinh danh chư nam nữ Phật tử hửu công hộ trì Tam bảo trong những lúc cần thiết và tán thán công đức trong thời gian gần đây nhất các Phật tử đồng lòng hộ trị đạo tràng tịnh xá Ngọc Quang.

Đồng thời nhân dịp này kính thỉnh Pháp âm của Thượng toạ Thích Giác Hoàng - UV HĐTS, Phó ban Văn hoá Trung ương, Phó Thư ký Hệ phái Khất sĩ chia sẻ những ý pháp về tịnh xá Ngọc Quang và cố Hoà thượng Thích Giác Dũng.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:Tin. Ảnh: Nguyễn Phương-Đông Triều
Ban TT-TT PG Đak Lak
Chia sẻ với bạn bè qua: