110 139
Đông Triều. 00:51:34 03-09-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ Dâng Y ca sa tại tịnh xá Ngọc Quang

Lễ Dâng Y ca sa tại tịnh xá Ngọc Quang Hôm nay ngày 02/9/2020 (nhằm ngày 15/7 năm Canh Tý). Nhân ngày chư Phật hoan hỷ vì chư Tăng Ni Tạ pháp an cư và Tự tứ, hoàn mãn mùa an cư , Ban Hộ trì Tam Bảo và Thiện nam Tín nữ tịnh xá Ngọc Quang trang nghiêm Dâng cúng Pháp y cho chư Tăng Ni sau 3 tháng An cư Kiết hạ.Quang lâm tham dự có  HT. Thích Giác Phương, Chứng minh BTS Giáo đoàn III, Trụ trì tịnh xá Ngọc Quang. TT. Thích Giác Tiến, Phó Thường trực BTSGHPGVN tỉnh Đak Lak, Phó Ban trị Sự Kiêm Trưởng Ban kiểm soát Giáo đoàn III, Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang. ĐĐ Thích Giác Phổ Phó BTS Trưởng Ban Hoằng Pháp Tỉnh Đắk Lắk, Phó Ban Hoằng Pháp Giáo đoàn III, quản chúng Tăng tịnh xá Ngọc Quang;  Về phía chư Ni có: NS. Thích Nữ Hạnh Liên, NS. Thích nữ Luật Liên; NS. Thích Nữ Nhàn Liên; Cùng chư Đại đức Tăng, và chư Tôn đức Ni các tịnh xá Lộc Uyển, Ngọc Nguyên, Ngọc Ban, Ngọc Hương, Ngọc Bửu, Ngọc Khánh, Ngọc Quảng, trong tỉnh đã hoan hỷ quang lâm chứng minh và quý Phật tử về đây góp phần công đức tạo nên buổi lễ.

Sau Phần nghi thức đảnh lễ Tam Bảo, Phật tử Thiện Hiếu đại diện cho Ban hộ trì Tam Bảo và Phật tử dâng lời tác bạch. Hôm nay đầy đủ duyên lành, trong mùa Vu lan báo hiếu Thiện nam tín nữ  Tịnh xá Ngọc Quang chúng con xin thành kính dâng lên chư tôn đức những tấm y ca sa và vật phẩm tứ sự mà chúng con đã chuẩn bị trong nhiều tháng qua do sức lao động chân chính của chúng con tạo ra. Ngưỡng mong chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa và Đại đức Tăng Ni rũ lòng từ bi chứng minh nạp thọ. Trước là để chư Tôn đức có thêm phương tiện trên bước đường hoằng pháp độ sanh, sau là xin chư tôn đức ban rãi phước lành chú nguyện cho cha mẹ nhiều đời và cửu huyền thất tổ của chúng con thấy rõ đường lành, thoát vòng mê muội ra khỏi chốn u đồ, siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh kẻ âm được siêu thoát, người dương được an cư lạc nghiệp, Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. sau đó toàn thể hội chúng tụng bài kinh cúng dâng Y Ca Sa, đoàn Phật tử  dâng y nhiễu quanh chánh điện 3 vòng đảnh lễ dâng y, và phẩm vật tứ sự lên Chư Tôn đức Tăng ni hoan hỷ nạp thọ.

Đãi lao cho Hòa Thượng Trụ trì, Thượng tọa Thích Giác Tiến cũng đã có lời tán dương và ghi nhận công đức đến thiện nam tín nữ Phật tử đã phát tâm Bồ đề dâng Y Ca Sa cúng dường đến chư Tôn đức trong dịp Vu Lan Báo Hiếu tri ân về 2 đấng sanh thành nguyện cầu cho các gia đình được nhiều sức khỏe, tâm luôn bình an, cùng hồi hướng phước đức đến mọi người nhân dịp Vu Lan Báo Hiếu.
Buổi lễ kết thúc viên mãn trong niềm hỷ lạc của Đại chúng. Sau đó là lễ cúng dường Trai Tăng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ Tịnh xá:

Tin&Ảnh: Đông Triều,  Phúc Quý, Đăng Quang
Ban TTTT Phật giáo ĐakLak

Chia sẻ với bạn bè qua: