110 379
Nguyễn Phương. 09:14:48 29-06-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ Đại tường cố Ni trưởng Thích nữ Chúc Như tại chùa Dược Sư

Lễ Đại tường cố Ni trưởng Thích nữ Chúc Như tại chùa Dược SưSáng ngày 29/6/2022 (nhằm ngày 1/6/Nhâm Dần), tại chùa Dược Sư, phường Tân Lập, TP. BMT, môn đồ pháp quyến thành kính tổ chức lễ Đại tường tưởng niệm cố Ni trưởng Thích Nữ Chúc Như, Nguyên UV. Phân ban Ni giới TƯ. GHPGVN, UV. Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh, Phó trụ trì chùa Dược Sư, TP. BMT

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Châu Quang, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan; HT. Thích Đồng Tiến, UV. HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Trụ trì chùa Triều Tôn; HT. Thích Giác Tiến, UV. HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT. Thích Giác Phương, Giáo phẩm Chứng minh GHPGVN Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang; Chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP. BMT và các huyện thị; Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện, niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh.

Về phía chư Ni có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Từ Thanh, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk; Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Khánh Hòa; Ni trưởng Thích nữ Chúc Tâm, UV. BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk, Trụ trì chùa Dược Sư; Ni chúng và môn đồ pháp quyến, thế quyến chùa Dược Sư; cùng sự tham dự đông đảo của quý Phật tử xa gần.

Trước giờ lễ diễn ra, Đại đức Thích Nguyên Huấn Trưởng BTS GHPGVN TP. BMT cùng chư tôn đức BTSPG TP đã dâng hương tưởng niệm cố Ni Trưởng, buổi lễ tưởng niệm đón nhận những lẵng hoa từ BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, BTS GHPGVN TP. BMT, các chùa, tự viện, niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh.

Chư tôn Giáo phẩm Chứng minh niêm hương bạch Phật, Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng BTS GHPGVN TP. BMT, Sám chủ đàn tràng cùng chư tôn đức cử hành lễ tưởng niệm tiến Giác linh và các nghi thức truyền thống. Thực hiện nghi thức Cung tiến Giác linh, cung thỉnh di ảnh, bài vị, y bát của cố Ni Trưởng từ Giác linh đường về Tổ đường chùa Dược Sư.

Đại diện tông môn pháp phái, môn đồ hiếu quyến, môn đồ thế quyến chùa Dược Sư dâng lời tách bạch tri ân công đức của chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni và cúng dường Trai tăng nhân mùa An cư kiết hạ.

Thay mặt chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni hiện tiền, HT. Thích Châu Quang, UV. HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ban đạo từ. Lời chú nguyện, oai lực của chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, sự hộ niệm của môn đồ hiếu quyến và quý Phật tử tạo nên sức mạnh tổng hợp để Giác linh cố Ni Trưởng cao đăng Phật quốc. Qua đó, cầu nguyện chư tiên linh tiền bối hữu công, cửu huyền thất tổ, chư hương linh kí linh chùa Dược Sư nhờ hồng ân Tam bảo nương về các cảnh giới an lành. Trong lời sách tấn, HT.Thích Châu Quang tán thán công đức của Ni trưởng lúc sanh tiền trong công cuộc xây dựng Phật giáo Đắk Lắk, đồng thời nhắc nhở chư Ni phải tu hành tinh tấn để đền ơn chư thầy chư tổ, không phụ công đàn na tín thí cũng như những gì chư tổ đã xây dựng nên. Hòa thượng Chứng minh mong mỏi môn đồ pháp quyến luôn sống trong chánh pháp của Thế tôn, Hiến chương của Phật giáo, tuân thủ pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phương châm sống « tốt đời, đẹp đạo ».

Cố Ni trưởng Thích Nữ Chúc Như xuất gia năm 1973 với HT. Thích Viên Đức, Pháp tự Giác Ý, Pháp hiệu Diệu Tâm thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh chánh tông đời thứ 44. Là vị giáo phẩm Ni với đức hạnh khiêm cung, nghiêm trì giới luật. Bằng trí tuệ và đức độ của bậc chân tu, Ni trưởng đã tập

hợp, đoàn kết chư Ni, Phật tử trong tỉnh nhà cùng xây dựng Giáo hội ngày càng lớn mạnh, cống hiến trí tuệ và tâm huyết để làm tròn bổn phận bậc trưởng tử Như Lai. Ni trưởng đã lấy đời sống phạm hạnh của mình để giáo hóa tha nhân. Thị hiện 1 đời sống phạm hạnh nghiêm trang, châu thân giới đức sáng ngời.

Với 73 năm cửu trụ Ta-bà, 38 năm hành Bồ-tát đạo, cố Ni trưởng đã miên mật thực hiện cuộc vân du hóa độ từ dải đất miền Trung Phan Thiết đầy nắng gió tới dặm dài núi rừng cao nguyên Đắk Lắk. Đến khi nguyện Bồ-đề đã mãn, hạnh hóa đạo viên thành, cũng là lúc Ta-bà báo mãn, thân tứ đại đã đến hồi tan hoại, Ni trưởng Thích nữ Chúc Như đã thuận thế vô thường, từ bỏ huyễn thân trong không gian tâm linh chùa Dược Sư. Ngày giã từ các pháp lữ đồng tu và chúng sinh nơi thế giới hữu hình, người con gái của Đức Phật đã trở về thế giới chân như, về với Tịnh độ chư Phật, về với cõi Niết bất sinh bất diệt để lại thế gian niềm thương tưởng và kính tiếc khôn nguôi.
Tin: Hành Minh, ảnhh: Nguyễn Phương - Nguyễn Nhân
Ban TT-TT PG Đak Lak 

Chia sẻ với bạn bè qua: