610 763
Đông Triều. 10:34:06 13-08-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ cúng Dâng y Casa Tịnh xá Ngọc Quang

Lễ cúng Dâng y Casa Tịnh xá Ngọc QuangHòa trong không khí hân hoan của người con Phật, nhân mùa An Cư Kiết hạ, PL. 2562. Đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang tổ chức Lễ dâng pháp y Casa bằng tất cả tâm thành, kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức Tăng Ni mùa An cư Kiết hạ. Dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Thần Hộ Pháp, Bát bộ Kim cang hộ trì Tam bảo.
Chứng minh cho buổi lễ dâng pháp y casa hôm nay có:
- HT. Thích Giác Phương, Chứng minh BTS Giáo đoàn III, Trụ trì tịnh xá Ngọc Quang.
- TT. Thích Giác Tiến, Phó Thường trực BTSGHPGVN tỉnh Đak Lak, Phó Ban trị Sự Kiêm Trưởng Ban kiểm soát Giáo đoàn III, Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang
-  TT. Thích Giác Kim, trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên. Cùng chư tôn Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, chư Ni sư và chư tôn đức Ni các miền tịnh xá trong tỉnh đã hoan hỷ quan lâm chứng minh công đức Lễ Dâng Y Casa hôm nay, và chào đón tất cả nam nữ Phật tử khắp nơi đã về đây góp phần công đức tạo nên buổi lễ dâng y hôm nay.
Mỗi mùa an cư là thêm một tuổi đạo cùa cuộc đời một Tỳ kheo. Đây là một Phật sự vô cùng quan trọng và thiết thực của Tăng chúng, thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh và làm nền tảng cho sự tu tập của hàng Phật tử tại gia. Đây cũng là thời gian thuận tiện cho giới cư sĩ tại gia có dịp thân cận chư Tăng học tập giáo pháp, đồng thời là cơ hội tạo phước báo nhân thiên qua việc hộ trì chúng Tăng trong suốt mùa An cư.

Hình ảnh trong lễ Dâng Y Casa:

 
                                                                             Tin&ảnh: Đông Triều
                                                                   Ban TTTT Phật giáo ĐakLak
 
Chia sẻ với bạn bè qua: