510 923
Nguyễn Phương. 05:26:15 15-08-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Lễ Cầu siêu Chư tiên linh tiền bối hữu công tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan

Lễ Cầu siêu Chư tiên linh tiền bối hữu công tại Tổ đình Sắc tứ Khải ĐoanChư Tôn đức Tăng thuộc Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan đã trang nghiêm niêm hương bạch Phật, khai kinh Vu Lan trì tụng Báo đáp phụ mẫu Tôn kinh, hồi hướng Kỳ siêu chư hương linh Cửu huyền thất tổ, Chư tiên linh tiền bối hữu công và chơn linh quá vãng là thân quyến của Chư Tôn đức Tăng thuộc Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan.
Mùa An cư năm nay có nhiều trở ngại do dịch bệnh, hạn chế sự tập trung đông người là một điều kiện hoàn toàn khác với tinh thần “Tịnh Nghiệp Đạo Tràng”. Thế nhưng, bằng vào niềm tin son sắt đối với ngôi Tam Bảo, sự trợ lực của mười phương thanh tịnh Tăng già, với sức oai thần chú nguyện nhiệm mầu, thân tâm thanh tịnh đạo nghiệp của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni nên các đơn vị tự viện trong toàn  tỉnh đã vào những ngày cuối cùng của  mùa An cư Kiết hạ PL. 2565 -2021 với tinh thần chống dịch, từ thiện xã hội ủng hộ vùng  dịch nhưng vẫn nghiêm trì giới luật không bị ngoại duyên chi phối hoặc làm ảnh hưởng đến việc an cư tinh tấn. 

Trên tinh thần đó, tối ngày 14 và trưa 15 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 7,8/7/Tân Sửu) tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan dưới sự chứng minh của Hoà Thượng đạo hiệu Thích Châu Quang, Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; Thượng tọa Thích Hải Thông, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh cùng với sự hiện diện của Chư Tôn đức Tăng thuộc Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan đã trang nghiêm niêm hương bạch Phật, khai kinh Vu Lan trì tụng Báo đáp phụ mẫu Tôn kinh, hồi hướng Kỳ siêu chư hương linh Cửu huyền thất tổ, Chư tiên linh tiền bối hữu công và chơn linh quá vãng là thân quyến của Chư Tôn đức Tăng thuộc Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan.

Trên tinh thần báo hiếu theo đạo lý của đức Phật đã dạy, đó là tinh thần tứ trọng ân. Lòng biết ơn đến tổ tiên, dòng họ đã có một phước báu vô ngần, biết ơn công lao sanh dưỡng của mẹ cha đã sanh thành và cúng dường cho đức Phật những bậc xuất gia tu hành chân chính làm mô phạm mẫu mực cho chúng sinh tựa nương học hỏi.

Nhờ sự tu hành của chư Tăng trong ba tháng An cư sẽ tạo ra một năng lực tâm linh, năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn ngàn thế giới chư Phật với một sức mạnh vô biên khiến cho chư vị Hương linh cửu huyền thất tổ, thân sinh phụ mẫu của chư Tăng  trọn niềm hoan hỷ chuyển biến nghiệp duyên túc trái, quy hướng Tam Tôn, trượng thừa pháp lực và công đức gia trì mà được siêu sanh thoát hóa.

Hình ảnh ghi nhận được tại chùa Khải Đoan:


Tin: Đức Huy, Ảnh: Mạnh Tấn, Ngọc Dũng.
Ban TT-TT PG Đăk Lăk
Chia sẻ với bạn bè qua: