410 424
Nguyễn Phương. 12:10:05 23-05-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Danh sách tu sinh đăng ký thành công Khoá tu mùa hè BTS TP.BMT 2023

Danh sách tu sinh đăng ký thành công Khoá tu mùa hè BTS TP.BMT 2023Dưới đây là danh sách tu sinh đã đăng ký tham dự Khoá tu mùa hè do BTS TP.BMT tổ chức. Quý Phật tử kiểm tra danh sách để xác nhận đã đăng ký thành công. Nếu có sai sót trong thông tin đăng ký, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0948829981 (Thư ký - Sư Cô Liên Thanh) để chỉnh sửa kịp thời.
Chi tiết Danh sách xem tại đây: DANH SÁCH TU SINH KHOÁ HÈ 2023
Đường dẫn danh sách:  http://Phatgiaodaklak.org/files/words/Danh-sach-tu-sinh-khoa-he-2023.docx
Chia sẻ với bạn bè qua: