210 469
Nguyễn Phương. 00:43:23 14-03-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đắk Lắk: Lễ Tưởng niệm 67 năm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại TX Ngọc Nguyên, TP. Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk: Lễ Tưởng niệm 67 năm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại TX Ngọc Nguyên, TP. Buôn Ma ThuộtHôm nay, ngày 01/02 năm Tân Sửu (nhằm ngày 13/03/2021) Toàn thể Chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn II, chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử Phật giáo Khất sĩ tỉnh Đắk Lắk nhất tâm thành kính Tưởng niệm 67 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng(1954-2021)

Chứng minh Lễ tưởng niệm có: Hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Thanh thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Tri Sự trưởng Giáo đoàn II hệ phái Khất Sĩ; Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn III, Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Quang; Hòa thượng đạo hiệu Giác Sơn Chứng minh GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo đoàn II, Giáo phẩm HPKS; Hòa thượng đạo hiệu Giác Minh Phó Trỉ sự Giáo đoàn II, Giáo phẩm HPKS; Thượng tọa đạo hiệu Giác Tiến ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT Giác Khánh; TT Giác Kim; TT Giác Thạnh; TT Giác Mạnh Giáo phẩm Giáo đoàn II; ĐĐ Giác Phổ Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Về phía Chư Ni có Ni sư Lãnh Liên; NS Hạnh Liên; NS Hỷ Liên; NS Nhàn Liên cùng Chư tôn Đức Tăng trụ trì, trú xứ Giáo đoàn II, Chư Tôn đức Tăng, Ni các Tịnh xá và trên 700 thiện nam tín nữ trong tỉnh Đắk Lắk về tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Kim đã cung tuyên tiểu sử Tổ sư Minh Đăng Quang. “Tổ sư Minh Đăng Quang có thế danh là Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (4/11/1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Xuất thân từ gia đình có truyền thống trọng Nho, kính Phật. Năm 15 tuổi, ngài xin phép thân phụ rời Vĩnh Long sang Cao Miên xuất gia học đạo. Năm 19 tuổi ngài trở về Sài Gòn. Năm 20 tuổi vâng lời thân phụ lập gia đình. Cuối năm 21 tuổi, người bạn đời và con thơ đều thọ bệnh qua đời.

Đầu năm 22 tuổi, ngài xin phép thân phụ lên miền Thất Sơn xuất gia học đạo. Sau đó, ngài du hành sang Mũi Nai, Hà Tiên - tại đây, ngài đã tham thiền suốt 7 ngày 7 đêm và chứng ngộ ý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Sau đó, tu sĩ Thành Đạt đi sâu vào lâm viên quanh vùng Linh Bửu tự ẩn cư, an định thiền tư và sau cùng đạt thành Chân lý toàn hảo, lý sự viên dung. Người đã tỏ sáng dấu chân Chánh Pháp của ba đời chư Phật là”Thánh Định – Thánh Huệ và Thánh Giải thoát”.

Ngay sáng hôm ấy, tu sĩ Thành Đạt trang nghiêm Tam Bảo điện, tôn trí Giới Pháp Cụ Túc, Tứ phần Luật Tạng cùng các tư cụ Y Bát … nơi chỗ tôn quý. Thành tâm

phát đại nguyện Quy y Tam Bảo thọ trì Giới Pháp. Từ đó trở thành Tổ Sư khai sáng “Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam” với Pháp hiệu Minh Đăng Quang.”

Sau thời cung tuyên tiểu sử Tổ Sư. Hòa Thượng Giác Minh Tri sự Phó giáo đoàn II dâng lời Tưởng niệm “Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vị khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam vắng bóng đến nay đã 67 năm nhưng công đức đạo hạnh và sự nghiệp giáo hóa của Đức Ngài vẫn luôn tỏa ngát hương thơm như những đóa hoa sen tinh khiết mãi mãi hiện hữu trong cuộc đời. Bước theo dấu chân hoằng hóa của ngài có biết bao Tăng, Ni Phật tử nối gót trên đường Hoằng Pháp độ sanh và tiến tu đạo nghiệp, với tinh thần vô ngã vị tha, trên đền 4 ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã nêu cao tấm gương đạo hạnh của một bậc xuất trần thượng sĩ, đã thắp lên ngọn Đèn Chân Lý làm thức tỉnh biết bao người trong trần thế.

Đạo Phật Khất Sĩ rạng danh

Minh Đăng Quang tỏ ánh trăng mát hiền

Minh Đăng Quang bóng An Bình

Minh Đăng Quang ngọn đèn linh Ta Bà.

Giờ đây, chúng con tuy không được lắng nghe lời chỉ dạy của Tổ sư, nhưng không thể không cảm nhận được ân đức của Tổ sư. Ân lành của Ngài để lại đã khiến cho Tăng Ni không ngừng phát triển, phát triển bao nhiêu thì càng trân trọng bấy nhiêu công đức của Tổ sư.

Tuy chúng con chưa thực hiện trọn vẹn mong muốn của Tổ sư, nhưng nhờ Chơn lý của Tổ sư đã định hướng cho chúng con trên bước đường tu tập. Nhờ những chỉ dạy của Tổ sư đã giúp chúng con phòng hộ tự thân tinh cần tu tập, vững tiến trên lộ trình tu tập giải thoát”.

Sau những lời phát biểu tưởng niệm của chư Tôn đức Tăng Ni. Thay mặt hàng Thiện nam Tín nữ Phật tử Thiện Đức đã đọc cảm niệm về Tổ sư Minh Đăng Quang. Vào ngày này hàng Phật tử chúng con vô cùng vui mừng khi được chứng kiến giáo hội Khất sĩ ngày càng phát triển. Chúng con về đây được thấy hình ảnh chư Tôn đức với bóng huỳnh y vàng đã khiến cho lòng tôn kính ba ngôi Tam Bảo ngày càng lớn hơn. Chúng con xin hứa cố gắng tu tập, hộ trì tam bảo và làm người đệ tử chân chánh, đúng với những lời chỉ dạy của Tổ sư.

Sau phần dâng lời tưởng niệm, Chư tôn Hòa thượng đã thành kính dâng trầm, dâng hoa để tưởng nhớ Tổ sư Minh Đăng Quang và toàn thể đại chúng hòa âm xưng tán bài tụng Ân đức Tổ sư.

Kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm Trai đường chứng minh lễ trai tăng, đồng thời mời quý Phật tử cùng dùng bữa cơm chay thân mật.

Được biết, trước khi buổi lễ Tưởng niệm chính thức diễn ra, vào buổi sáng sớm chư tôn đức Tăng đã tham gia trì bình khất thực tại thành phố Buôn Ma Thuột nhằm ôn lại hình ảnh, công hạnh của Đức Tổ sư.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:


Tin & ảnh: Đông Triều – Nguyễn Phương
Ban TT-TT PG Đak Lak

Chia sẻ với bạn bè qua: