510 934
Nguyễn Phương. 20:21:27 04-05-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức lễ Hiệp kỵ thường niên

Chùa Sắc tứ Khải Đoan tổ chức lễ Hiệp kỵ thường niênSáng 04/05/2023 (nhằm ngày 15/03/Quý Mão), Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan trang nghiêm tổ chức lễ Hiệp kỵ chư tiên linh tiền bối hữu công, chư hương linh ký linh, ký cốt nhập tự.

Quang lâm chứng minh và cử hành buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, UV.HĐTS TƯ GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh, Viện chủ Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan; chư Tăng bổn tự; quý nam nữ Phật tử các giới.

Tại ngôi đại hùng bảo điện, Hòa thượng Viện chủ cùng chư Tăng bổn tự niêm hương bạch Phật, ngọ cúng, cầu siêu, quy linh. Thứ đến hướng vọng linh đường cung tiến chư hương linh, tiên linh. Lễ Hiệp kỵ là dịp người đệ tử của Như Lai, hàng Phật tử tại gia thực hiện lời dạy hiếu đạo của Đức Thế Tôn,  thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Chiều cùng ngày, trong thời khắc linh thiêng của Tiết Thanh minh - Rằm tháng 3 AL, chư tôn Hòa thượng, Đại đức Tăng cử hành nghi lễ Chẩn tế âm linh cô hồn, phóng chư sanh loại. Nguyện cầu chư hương linh cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thai nhi sản nạn và chư hương linh ký linh, ký cốt siêu sanh về cõi giới an lành. Cầu nguyện quốc thái dân an, tất cả chúng sinh hữu hình hay vô hình đều hướng về đạo vô thượng bồ đề, giác ngộ giải thoát.

Chương trình Lễ Hiệp kỵ thường niên vào Rằm tháng 3 AL của chùa Sắc tứ Khải Đoan bắt đầu từ 01/03/Quý Mão đến 14/03/Quý Mão. Trong thời gian này, chư tôn đức lần lượt khai kinh và trì tụng Kinh Từ Bi Thủy Sám, Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà đồng thời tuyên sớ Kỳ siêu vào các buổi tối trong ngày.


Tin: Hành Minh, Ảnh: Ngọc Dũng

Chia sẻ với bạn bè qua: