210 597
Đông Triều. 14:25:32 25-04-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan Đại lễ Trai đàn cầu siêu Bạt độ, Chẩn tế âm linh

Chùa Sắc Tứ Khải Đoan Đại lễ Trai đàn cầu siêu Bạt độ, Chẩn tế âm linhSáng ngày 24/4/2021 tức ngày 13/3 năm Tân Sửu tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan , 117 Phan Bội Châu , phường Thống Nhất, Tp Buôn Ma Thuột long trọng diễn ra đại Trai đàn truy niệm chư Tiên linh Tiền bối hữu công, Tiền hiền công đức, chư Hương linh ký linh, ký tự tại chùa. Nguyện cầu Quốc thái - Dân an.
Theo thông lệ mỗi năm vào tiết Thanh Minh thì bổn tự tổ chức lễ hiệp kỵ và cứ đúng 5 năm một lần thì tổ chức quy mô hơn. Năm nay Tân Sửu PL- 2564 là đúng 5 năm. Bắt đầu từ đầu tháng 3 âm lich.. chư Tăng, và bà con Phật tử trong thành phố  và các vùng lân cận đã cùng tề tựu về tại Tổ đình  để cùng trì tụng kinh Địa Tạng,  tuyên sớ cầu siêu cho thân quyến của mình và  chư vị  hương linh, ký linh, ký cốt tại đây vì lẽ này lẽ khác mà không được kỵ giỗ hương khói. Khóa lễ  diễn ra trong suốt nữa đầu  tháng  ba âm lịch. Sau cùng, là  Đại Lễ Trai đàn cầu siêu bạt độ, chẩn tế âm linh

Được biết. Trai đàn bạt độ chẩn tế là một nghi lễ đặc biệt của Phật giáo Bắc tông một phương tiện diệu dụng  để phổ độ, giải oan cho các vong linh lang thang vất vưởng và những vong linh bị giam cầm ở địa ngục, vì đau khổ của chúng sanh là đau khổ của chính mình. Cho nên, tinh thần Đại thừa Phật giáo không những độ sanh mà còn độ tử. Chúng sanh bị đọa vào địa ngục, nếu không có phương pháp cứu tế thì bao giờ họ mới thoát khỏi mọi đau khổ. Đồng thời, chính sự thanh lương, thánh thiện của Chư Tăng hiện tiền qua công năng tu hành và lời kinh tiếng kệ có nội dung sâu sắc về đạo lý, sẽ tạo thành thần lực rất lớn, giúp cho các linh hồn nhẹ nhàng trút bỏ những giận hờn phiền não, dễ tha thứ cho nhau, từ đó họ mới mong sám hối và siêu thoát.

Tại Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan đàn tràng đã thành tâm cung thỉnh  Hòa thượng  Thích Châu Quang, UV HĐTS GHPGVN; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắklắk, viện chủ Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan chứng minh kiêm Pháp sư Bạt độ. Cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Chánh, trụ trì chùa Hoằng Quang, Tp. Huế đương vị Sám chủ gia trì đàn tràng. Đại đức Thích Pháp Từ, chùa Thuyền Lâm, Tp Huế Công văn đàn tràng cùng chư Tôn đức Tăng Phật tử. 

Ngày đầu tiên Hòa thượng sám chủ cùng  Chư Tôn đức ban Kinh sư đã tiến hành  lễ hưng tác, cung an chức sự, sái tịnh đàn tràng, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh Linh đề vị, các khóa lễ theo nghi thức đàn tràng.

Cuối ngày là Hòa thượng Sám chủ cùng ban kinh sư phụng hành Pháp sự  Hành đàn Giải oan Bạt độ.  Trước đó là thời thuyết linh của Hòa thượng Pháp sư đàn tràng để cầu nguyện cho các loại cô hồn hay vong linh vì oan nghiệp chưa siêu thoát, đang còn sống trong thế giới mong lung được vượt thoát khổ đau mà  nhẹ nhàng siêu thoát.

Trưa ngày mùng 14 tháng 3 là Lễ cúng dường Trai tăng để hồi hướng công đức cầu nguyện cho đàn tràng thành tựu viên mãn để cho tất cả chư vị hương linh trong cõi giới siêu hình luôn được ấm no đầy đủ, tin sâu Nhân Quả, biết tu hành, làm phước nương nhờ Phật lực để sớm được vãng sanh về cõi giới an lành, đời đời kiếp kiếp không còn thối chuyển với Chánh Pháp, cùng Pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Buỗi lễ cúng dường Trai Tăng có  sự chứng minh của nhị vị Hòa thượng ; Chư Tôn đứcTăng Ban Kinh Sư; Chư Tôn Đức Tăng của bổn tự.

Trai đàn năm nay được tổ chức chu đáo, trang trọng, theo đúng nghi lễ Phật giáo. Đây là dịp nhắc nhở các Phật tử trong giờ phút thiêng liêng đó, hãy thành tâm sám hối và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng cũng như thân quyến quá khứ, hiện tại được siêu sanh về cõi Phật. Tất cả đồng thành tâm cầu nguyện cho quốc thái, dân an và cầu cho tất cả chúng sinh hữu hình hay vô hình đều hướng về đạo vô thượng bồ đề, giác ngộ giải thoát./.

       Hình ảnh lễ Trai đàn Bạt độ:
Tin&ảnh: Tuệ Đức Quy – Ngọc Dũng
Chia sẻ với bạn bè qua: