410 376
Đông Triều. 01:06:36 03-09-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Chư Tăng Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan tác pháp Tự tứ và giải chế An cư kiết hạ PL 2564

Chư Tăng Tổ đình Sắc tứ Khải Đoan tác pháp Tự tứ  và giải chế An cư kiết hạ PL 2564Đúng 6h 30 sáng ngày 15 tháng Bảy năm Canh Tý ( DL 02/9/2020), tại Chánh điện chùa Sắc Tứ Khải Đoan 117 Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, đã trang nghiêm tiến hành lễ tác pháp Tự tứ và giải chế An Cư Kiết Hạ PL .2564

Thường lệ mỗi năm đến mùa hạ, ngày 16 tháng Tư âm lịch, chư Tăng Phật giáo Đak Lak kiết giới An cư ba tháng để thúc liễm thân tâm tu bồi giới đức. Đây là truyền thống lâu đời của Phật Giáo được duy trì liên tục từ xưa đến nay. Mùa An Cư Kiết Hạ  năm nay đã diễn ra trong bối cảnh chung của cả nước về nạn dịch CoVid 19  đã làm ảnh hưởng không nhỏ trong việc sinh hoạt tu học tập trung của Chư Tăng. Nhờ hồng ân Tam bảo và Ân đức của Hòa Thượng viện chủ  nên Chư Tăng vẫn  thanh tịnh, nghiêm trì giới luật, tinh chuyên tu học, thúc liễm thân tâm trao dồi Giới Đức  nên ba tháng an cư đã đi qua những khó khăn và đến ngày mãn hạ

Tham gia lễ tác pháp tự tứ và giải chế An Cư  có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm :HT. Thích Châu Quang – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan và TT. Thích Hải Thông; Phó BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ; Tri sự Chùa sắc Tứ Khải Đoan cùng Chư Tôn đức Tăng của bổn tự.
Tại buổi lễ, chư hành giả an cư đã tác pháp thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng  tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, Yết ma xả giới, đối thú Tự tứ, hồi chung bản và hồi hướng sau ba tháng An cư kiết hạ, an tịnh thân tâm, trao dồi giới đức, ôn tập kinh, luật, luận theo truyền thống Đức Phật chế định.

Trong không khí giới trường trang nghiêm, thanh tịnh. Chư tôn đức Tăng đồng tác pháp tự tứ, tự kiểm điểm, sám hối trong ba tháng An cư kiết hạ, trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết.

Tiếp đó, HT.Thích Châu Quang đã có vài lời nhắn nhủ đến chư Tăng mục đích của lễ Tự tứ là xây dựng đời sống Tăng già hòa hợp thanh tịnh, trên cơ sở tự thân tu tập phạm hạnh tinh khiết Phật giáo thông qua lễ Tự tứ nhằm kết nối các giá trị đạo đức con người chung sống trong một môi trường, một cộng đồng lý tưởng sau  ba tháng An Cư. Tự tứ cũng là ngày chư Tăng được tăng thêm tuổi hạ, ngày đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập, cũng là ngày mọi người hướng tâm báo hiếu cha mẹ, người còn kẻ mất, ngày xá tội vong nhân, tha thứ cho những lỗi lầm, chúc mừng vì những niềm vui đạt được; vì vậy ngày này chư Phật mười phương ba đời đều hoan hỷ. Thế nên, ngày Tự tứ còn gọi là ngày Phật hoan hỷ. Theo đó, Hòa thượng mong mỏi chư Tăng sau ba tháng An cư kiết hạ, trong sinh hoạt tu học, Phật sự phải luôn nương theo Đức Phật để giữ gìn giới luật, giữ gìn mạng mạch Phật pháp, đoàn thể Tăng-già, trang nghiêm Giáo hội.

Được biết,  Lễ tác Pháp tự tứ và giải chế ACKH năm nay được diễn ra trong bối cảnh dịch CoVid 19 diễn biến phức tạp nên chưa có chỉ thị bình thường các hoạt động Tôn giáo của các cấp hữu quan. Vì vây, Ban Chỉ đạo An Cư Kiết Hạ PL 2564 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã chỉ đạo cho các trường Hạ trong tỉnh không tổ chức  Giải chế An cư  mà tự tổ chức lễ tại tự viện với sự kiểm soát phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.
 
Xin giới thiệu hình ảnh lễ tác pháp Tự tứ  và giải chế An cư kiết hạ:

Tin& ảnh T. Như Thanh - Đức Nguyên
Ban TTTT Phật giáo Đak Lak
Chia sẻ với bạn bè qua: