610 232
Đông Triều. 11:37:07 28-06-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phật giáo huyện Lắk cúng dường An cư kiết hạ PL 2566 - DL 2022

Phật giáo huyện Lắk cúng dường An cư kiết hạ PL 2566 - DL 2022Sáng ngày 26 – 06-2022. (nhằm ngày 28- 05- Nhâm Dần). Phật giáo huyện Lăk do Đại Đức Thích Nhuận Độ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Lắk làm trưởng đoàn Quang hướng dẫn Chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử đến thăm đảnh lễ cúng dường trường hạ và các tự viện trong tỉnh.
Tháp tùng với đoàn có Đại đức  Thích Nhuận Nghĩa Phó Trưởng Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Nhuận Tuệ Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh thư ký, cùng Chư Tăng và quý phật tử đã vân tập về Tổ Đình Sắc Tứ Khải Đoan, cùng các chùa trong tỉnh và các huyện phát nguyện cúng dường trai tăng, cúng dường trường hạ, hộ chư tăng an cư tam nguyệt, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, chúng con kính nguyện Hòa thường thiền chủ, chư tôn tịnh đức Tăng già nhị bộ. Tăng quang hạ lạp. Pháp thể khinh an. Tuệ đăng thường chiếu.Phật sự viên thành, để làm nơi nương tựa cho chúng con trên bước đường tu nhân học đạo.

Đồng thời đây cũng là thắng duyên cho hàng cư sĩ thực hành thiện pháp hộ trì Tam Bảo vì Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng pháp, thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm phước báu cúng dường này sẽ lan tỏa yêu thương đến tất cả chúng sanh hữu duyên gặp được chánh pháp sống an vui thiện lành.
 
An cư kiết hạ lưu truyền.
Tịnh tu tam nghiệp dứt não phiền.
Tăng Ni. Nam – Bắc đồng tinh tấn.
Phật tử hộ trì tạo phước duyên.Tin ảnh: Ninh Tôn
Chia sẻ với bạn bè qua: