210 228
Nguyễn Phương. 07:49:49 30-10-2021 (GMT+7) -- Lượt xem: 307.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Chùm ảnh: Kim quan Đại đức Thích Nguyên Thắng đã đưa về đến chùa Kim Quang

Chùm ảnh: Kim quan Đại đức Thích Nguyên Thắng đã đưa về đến chùa Kim QuangVào lúc 20g00 ngày 29/10/2021 (24/9al), kim quan của Đại đức đã về đến chùa Kim Quang. Chư Tôn đức BTS PG huyện, chư huynh đệ tông môn, môn đồ pháp quyến và thân quyến đã cung đón an vị kim quan Đại đức trang nghiêm nơi Giác Linh Đường.
Theo Ban  tổ chức Tang lễ chương trình lễ Tang của cố Đại đức được bắt đầu vào lúc 7g00 sáng ngày 30/10/2021 ( 25/9al).

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke778603
Tổng số truy cập : 778603
Người đang online : 165
Tổng số trang được xem : 9786881