1010 124
Nguyễn Phương. 01:34:31 21-12-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Krông Bông: Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2023

Krông Bông:  Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2023Ngày 19/12/2023 ( nhằm ngày 07/11/Qúy Mão), tại văn phòng BTS Chùa Phước Niệm, thôn 1, xã CưKty, huyện Krông Bông, BTS GHPGVN huyện Krông Bông long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2024.
Chủ trì Hội nghị Đại đức Thích Giác Hiệp, Trưởng BTS GHPGVN huyện Krông Bông; sự tham dự của quý chư tôn đức Thường trực BTS, quý Tăng Ni BTS; chư tôn dức Trụ trì các chùa; quý Phật tử các tự viện trên địa bàn.

           Năm 2023, dưới sự chỉ đạo sâu sát của BTS GHPG tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự đồng tâm nhất trí của các thành viên BTS, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và các Ban HTTB, BHT chùa, NPĐ trong huyện hỗ trợ cho BTS GHPG VN huyện thực hiện tốt công tác Phật sự năm 2023. Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2023 với những thành tựu nổi bật.

          Công tác Hoằng pháp, tổ chức các lớp học giáo lý, các khóa tu Bát quan trai: 5 đạo tràng, bình quân 50 Phật tử/ đạo tràng, số lần tu mổi tháng 1 lần./ Đạo tràng. Tăng Ni về thuyết giảng tại các đơn vị 58 thời, quy tụ hơn 1600 Phật tử thính giảng. Công tác nghi lễ, tổ chức thành công tuần lễ Minh niên, Phật đản, Vu lan. Công tác văn hóa, tổ chức đêm văn nghệ chào mừng Phật đản, các đơn vị tổ chức cài hoa hông, văn nghệ tri ân ngày Vu lan Báo hiếu. Công tác từ thiện, tổng kinh phí từ thiện các tự viện: 425.000.000đ, các đoàn từ các tỉnh đến làm từ thiện: 1.347.000đ. Công tác xây dựng với tổng kinh phí 1.395.000.000đ. Quỹ hiện còn lại: 53.350.000đ (Năm ba triệu ba trăm năm chục ngàn đồng)

           Trên cơ sở bản báo cáo tổng kết, Hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2024 trong tinh thần phát huy những thành tựu và khắc phục những khó khăn để Phật sự năm 2024 đạt được những kết quả tốt đẹp.

          Công tác tổ chức, đăng ký với chính quyền và BTS xin thành lập các đơn vị đủ điều kiện như: điểm sinh hoạt tôn giáo Phước Trí, Hòa Phong, Cư Pui, Tháp vàng Chơn như Hòa Lễ. Tăng sự, đăng ký xin bổ nhiệm trụ trì cho chùa Phước Huệ, NPĐ Phước Tường. Hướng dẩn Phật tử, duy trì,tổ chức đều đặn các khóa tu Bát quan trai, các đạo tràng Thập thiện, Bồ tát giới, Pháp hoa. Phối hợp với Hoằng pháp thuyết giảng giáo lý cho các đạo tràng trong các khóa tu. GĐPT, sách tấn các Huynh trưởng theo học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực. Tổ chức trại huấn luyện A Nô Ma-Ni Liên-Tuyết sơn. Tiếp tục tổ chức các bậc học Trung, Chánh, Kiên mổi tháng 1 lần cho Đoàn sinh ngành Thiếu trở lên. Tổ chức Khóa tu Bát quan trai cho HTr và Đoàn sinh ngành Thanh, Thiếu. Hoằng pháp,  lập kế hoạch thuyết giảng giáo lý trong các ngày lễ lớn như: Vu Lan, lễ Thành đạo... Nghi Lễ, các ban nghi lễ chùa, NPĐ theo kế hoạch cho cả năm. Văn hóa, thực hiện theo kế hoạch cả năm. Tài chính, động viên, huy động các chùa,NPĐ đóng góp xây dựng, tôn tạo Pháp bảo, cúng dường niên liễm v.v...Thông tin truyền thông, thực hiện theo kế hoạch đề ra cho cả năm.

           Toàn thể hội nghị thống nhất với Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động năm 2024. Chư tôn đức đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận về các Phật sự quan tâm. Những khó khăn, vướng mắc được Đại đức chủ trì giải thích, hướng dẫn cụ thể. Tại Hội nghị, Đại đức Thích Giác Hiệp đã nhiệt liệt tán dương các đơn vị đã chung tay để hoàn thành Phật sự năm 2023.

Hình ảnh ghi nhận:Tin, ảnh: Tịnh Giới
Chia sẻ với bạn bè qua: