1010 328
Đông Triều. 16:47:29 13-02-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Tịnh Xá Ngọc Bửu huyện Ea Kar Lễ cầu an đầu năm Kỷ Hợi.

Tịnh Xá Ngọc Bửu huyện Ea Kar Lễ cầu an đầu năm Kỷ Hợi.Nhân dịp đầu năm mới Tịnh xá Ngọc Bửu – huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk Khóa lễ cúng hội Cầu an đầu năm và Phật tử bổn tự phát tâm cúng dường Trai tăng, nguyện cầu bình an cho muôn dân bá tánh, gia quyến yên vui và nhân đây cũng gởi phương danh cầu siêu cho Cửu huyền Thất tổ sớm siêu sanh về miền Cực lạc.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc 8h sáng ngày mùng 08 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (12/02/2019), Thiện nam Tín nữ  Phật tử gần xa  vân tập về Tịnh xá  trang nghiêm thực hiện  nghi thức cúng dường.

Tin & ảnh:  CTV Thiện Vi

Chia sẻ với bạn bè qua: