510 842
Nguyễn Phương. 22:26:01 15-09-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Huyện EaKar: Tịnh xá Ngọc Bửu tổ chức lễ dâng y casa mùa Vu lan PL:2564

Huyện EaKar: Tịnh xá Ngọc Bửu tổ chức lễ dâng y casa mùa Vu lan PL:2564Hôm nay ngày 15/9/2020 (ngày 28 tháng 7 năm Canh Tý) Tịnh xá Ngọc Bửu, huyện Eakar đã tổ chức lễ Vu Lan, Tự Tứ, Dâng Y CaSa PL:2564-DL:2020

“Tiết tháng bảy mưa ngâu sụt sùi thương nhớ mẹ

Hội Vu Lan hương trầm quyện tỏa niệm ân cha”.

Về Chứng Minh Lễ dâng Y CaSa hôm nay:

+ HT. Thích Giác Chí, UV HĐCM GHPGVN, CM BTS PG tỉnh Đắk Lắk;

+ HT. Thích Giác Phương, Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Quang tỉnh Đắk Lắk;

+ TT. Thích Giác Tiến, UV HĐTS, Phó TT BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;

Cùng Chư tôn đức Tăng, Ni. 

Trong buổi lễ Phật tử Thiện Sung thay mặt cho đạo tràng Phật tử đọc cảm niệm mùa Vu Lan báo hiếu, cảm ơn Ân Sư về Chứng minh cho buổi lễ.

“Ơn cha lành cao như núi thái

Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi

Dù cho dâng chọn một đời

Cũng không trả hết ân người sinh ta”

Mặc dù mùa Vu lan năm nay rất đặc biệt so những năm trước nhưng cũng rất trân trọng, trang nghiêm. Với lòng thành tâm chân thành dâng Y, tứ sự vật dụng, những chấp tay cung kính cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni, cúng dường chư Phật để Chư tôn đức Tăng, Ni vận tâm nguyện lực Pháp màu, chú nguyện để hồi hướng cho cửu huyền, cha mẹ, những người quá vãng, nhờ thần lực này được siêu sinh về nơi an lạc. Người hiện tiền được thêm phần công đức.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buỗi lễ:Tin, ảnh : Thiện Dưỡng
CTV Ban TT-TT PG Đak Lak

Chia sẻ với bạn bè qua: