310 399
Nguyễn Phương. 14:49:59 09-11-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Viếng tang anh Hoàng Phước Minh, UV Ban TT-TT PG đặt trách huyện EaHleo

Viếng tang anh Hoàng Phước Minh, UV Ban TT-TT PG đặt trách huyện EaHleo Chiều nay, ngày 09/11/2019 (13/10/Kỷ Hợi) Ban TT-TT PG Đak Lak đã đến tang đường tại xã Ea Hiao để phúng viếng hương linh anh Hoàng Phước Minh, Pd Tâm Đức, UV Ban TT-TT PG đặt trách huyện EaHleo
ĐĐ. Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban TT-TT PG tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Thắng, Phó ban TT-TT PG tỉnh; cùng một số anh chị em trong Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh Đak Lak đã đến tại tang đường, xã Ea Hiao phúng viếng anh Hoàng Phước Minh, Pd Tâm Đức, UV Ban TT-TT PG đặt trách huyện EaHleo, Htr Cấp Tín GĐPT. Đồng thời chia buồn cùng gia đình anh và tang quyến.

anh Hoàng Phước Minh, Pd Tâm Đức, UV Ban TT-TT PG đặt trách huyện EaHleo, Htr Cấp Tín GĐPT đã từ trần ngày 07/11/2019 (11/10/Kỷ Hợi). Thành tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương thuỳ từ tiếp độ hương linh anh Hoàng Phước Minh siêu sanh về miền tịnh cảnh.

Một số hình ảnh:Tin: Nguyễn Phương, Ảnh: Ngọc Dũng
Ban TT-TT PG Đak Lak
Chia sẻ với bạn bè qua: