410 865
Nguyễn Phương. 00:00:07 06-07-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ea H’leo: Ban Trị sự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Ea H’leo: Ban Trị sự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023Sáng 05/07/2023 (Nhằm ngày 18/05/Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN huyện Ea H'leo tổ chức họp sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai Phương hướng Phật sự 6 tháng cuối năm.

Tham dự buổi họp có sự hiện diện của Đại đức Thích Minh Lợi - Trưởng BTS GHPGVN huyện Ea H'leo; Ni sư Thích Hiếu Liên - Phó BTS GHPGVN Huyện - Trưởng ban Hoằng pháp Huyện; Ni sư Thích Viên Đức - Chánh Thư ký BTS GHPGVN Huyện; Đại đức Thích Quảng Điền - Phó Thư ký BTS Huyện; cùng sự tham dự của quý Chư tôn đức Tăng Ni và quý Cư sĩ Phật tử Huyện.

Tại phiên họp, ĐĐ. Thích Minh Lợi đánh giá hoạt động Phật sự đã qua. Cư sĩ Phật tử Nguyên Khiết thông qua báo cáo sơ kết các hoạt động Phật sự 06 tháng đầu năm và dự thảo phương hướng Phật sự 06 tháng cuối năm.

Đại đức Trưởng ban đánh giá chung tình hình hoạt động Phật sự nhằm phát huy những mặt ưu và cần khắc phục những mặt khuyết. Cần chú tâm vào các việc chính của Ban Hoằng pháp, các hoạt động của GĐPT luôn là nòng cốt thiết yếu để nối tiếp mạng mạch ngôi nhà Chánh pháp. Phát huy hoạt động từ thiện nhằm cứu khổ, ban vui, xây dựng, đoàn kết để Phật sự 06 tháng cuối năm cũng như những năm tiếp theo được vững mạnh hơn.

Tiếp theo, Chư tôn đức BTS thông qua việc nhận hồ sơ của nữ Cư sĩ Phật tử Diệu Thảo về việc xin phép BTS GHPGVN Huyện thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại buôn Đoàn Kết xã EaRal. Ban Trị sự Huyện sẽ có cuộc họp riêng để xem xét và giải quyết sau.

HÌnh  ảnh  ghi nhận  được:


Diệu Thảo

Chia sẻ với bạn bè qua: