910 361
Nguyễn Phương. 08:08:28 27-02-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

CưMgar: Phóng sinh trong ngày Tết Nguyên Tiêu năm Tân Sửu

CưMgar: Phóng sinh trong ngày Tết Nguyên Tiêu năm Tân SửuNgày 26/02/2021 (15/01/Tân Sửu) chùa Linh Phong, thị trấn EaPok và chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Quảng Phú, huyện CưMgar đã tổ chức phóng sinh nguyện cầu Quốc Thái Dân An, dịch bệnh tiêu trừ, mong cầu Bình an, Tai qua Nạn khỏi.

Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng:
“Chúng sanh thương yêu nhất là thân mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật”.

Phóng sinh là một nét đẹp, thể hiện lòng từ bi của người tu tập đạo Phật. Phóng sinh có thể hiểu là việc làm thể hiện lòng từ bi, mong muốn đem an lạc hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh.
Tại chùa Linh Phong, thị trấn Ea Pok:Tại hồ đập Buôn Dong, xã Ea Kpam:
Tin, ảnh: Nguyễn Phương
Ban TT-TT PG Đak Lak
 
Chia sẻ với bạn bè qua: