410 152
Nguyễn Phương. 22:33:43 20-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4314.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Pắk tỉnh Đăk Lăk

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Krông Pắk tỉnh Đăk LăkBan Trị Sự GHPGVN huyện Krông Pắk tỉnh Đăk Lăk Nhiệm kỳ 2012 – 2017.
STT Họ và Tên Pháp danh Đơn vị Chức vụ
01 Nguyễn Đình Hùng ĐĐ Thích Giác Ngộ Chùa Thăng Thạnh,
xã Hòa An.
Chánh Đại Diện
02 Lê Hữu Trường Hải ĐĐ Thích Minh Hạnh. Chùa Phước An,
TT. Phước An.
  Phó Đại diện Thường trực.
03 Nguyễn Thanh Sơn ĐĐ Thích Thường Tâm Chùa Tịnh Quang,
xã Krông Buk.
Phó Đại diện
04 Nguyễn Đình Danh Cư sĩ Nguyên Nhẫn Chùa Phước An,
TT. Phước An.
  Ủy viên Thư ký
05 Bùi Thị Mai Thảo SC Thích nữ Thánh Phúc Chùa Quảng Đức,
xã Ea Kênh.
Ủy viên Thủ quỹ
06 Lê Thành Nhân Thích Trí Nghĩa Chùa Phước Tịnh,
xã Ea Kly.
  TB TTXH
TB Nghi lễ.
07 Bùi Vũ ĐĐ Thích Giác Chơn Chùa Phước Thăng,
TT. Phước An.
Trưởng ban Văn  hóa.
08 Hồ Thị Ngọc Nương SC Thích nữ Chơn Ánh Chùa Phước Thiện,
xã Ea Kly.
UV Văn hóa.
09 Nguyễn Trần Hoài Thương SC Thích nữ Chơn Khiêm Chùa Lợi Nhơn,
xã Hòa Tiến.
UV Tài chính.
10 Lê Thị An Lộc SC Thích nữ Minh Huyền Chùa Phước Bình,
xã Ea Knuếc.
UV Ni bộ.
11 Võ Thị Huệ SC Thích nữ Tịnh Thủy Chùa Trí Quang,
xã Ea Kuang
Thủ quỹ Ban Từ thiện Xã hội.
12 Nguyễn Thị Hoa SC Thích nữ Khánh Khiêm Chùa Lợi Nhơn,
xã Hòa Tiến.
UV Từ thiện
Xã hội.
13 Nguyễn Thị Thảo Vinh SC Thích nữ Chơn Hiển Chùa Phước Nghiêm, xã Ea Phê. UV Từ thiện
Xã hội
14 Trần Văn Nên Cư sĩ Quảng Thùy Chùa Phước Hưng,
xã Hòa An
Ủy viên
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke637168
Tổng số truy cập : 637168
Người đang online : 293
Tổng số trang được xem : 8902181