210 956
03:52:03 17-07-2016 (GMT+7)
Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN họp báo cáo sinh hoạt 6 tháng đầu năm và trình bày kế hoạch Phật sự 6 ... Xem tiếp...
06:17:35 24-11-2014 (GMT+7)
Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2014 Lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự bổ sung được diễn ra tại Văn phòng Thường trực phía Nam Trung ương ... Xem tiếp...
13:59:52 04-07-2014 (GMT+7)
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH DAK LAK, NHIỆM KỲ 2012-2017 Xem tiếp...
13:56:59 04-07-2014 (GMT+7)
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỊ XÃ BUÔN HỒ - HUYỆN KRÔNG BUK NHIỆM KỲ 2012 - 2017 Xem tiếp...
20:46:48 27-06-2014 (GMT+7)
Xem tiếp...
20:25:00 27-06-2014 (GMT+7)
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017) Xem tiếp...
20:13:57 27-06-2014 (GMT+7)
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017) Xem tiếp...
19:49:07 22-06-2014 (GMT+7)
Xem tiếp...
23:39:45 20-06-2014 (GMT+7)
Phân ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2012-2017 Xem tiếp...
23:37:02 20-06-2014 (GMT+7)
Phân ban Hướng dẫn Phật tử Dân tộc tỉnh Đăk Lăk. Xem tiếp...
23:31:24 20-06-2014 (GMT+7)
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Krông Năng nhiệm kỳ 2012-2017. Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 123
thongke451095
Tổng số truy cập : 451095
Người đang online : 2616
Tổng số trang được xem : 6712108