Phiên bản PC

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Những điều cốt lõi của giáo dục Phật giáo

Nền giáo dục Phật học nhấn mạnh ba trụ cột quan trọng của hạnh phúc là giáo dục đạo ...

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Phát triển bền vững GHPGVN nhìn từ góc độ quản trị

Người có tâm đạo luôn ưu tư trước cơ đồ thịnh suy của Phật giáo, không ai không khỏi lo ...

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Cơ hội và thách thức của PGVN trong thời đại công nghệ phát triển

Các phương tiện công nghệ có thể xem như là một phương tiện truyền bá Phật pháp khá hữu ...

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Tu tập tâm và hạnh nguyện trong sự phát triển bền vững của PGVN

Phật giáo ra đời dựa trên sự giác ngộ, giải thoát của đức Phật. Phật giáo truyền đi ...

Tham luận tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII: Phát huy vai trò của Tăng bảo mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội

Trong bài viết tham luận này, chúng tôi xin đề cập đến vai trò của Tăng bảo (chư tăng, chư ni) ...

Phụng Sự Và Hoằng Hóa Tinh Thần Phật Giáo Tại Cực Nam Tổ Quốc

BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau cơ bản đã hoàn thành các hoạt động phật sự của khóa VI, nhiệm kỳ ...

Phát Huy Tinh Thần Hộ Quốc An Dân

Trên cơ sở phát huy truyền thống “Phụng đạo yêu nước” và nguyên tắc “Thống nhất ý chí ...

Đưa Ánh Sáng Chính Pháp Đến Với Các Dân Tộc Thiểu Số Tại Tây Nguyên

Đề cập đến việc hoằng pháp người ta thường nghĩ đến các tăng ni và đó là chuyện ...

Thực Trạng, Cách Thức Hành Đạo, Hoằng Pháp Ở Vùng Sâu, Vùng Xa

Giáo hội cần phải có kết hoạch hoằng pháp hàng tháng, hàng năm. Có văn bản đề nghị chính ...

Quan Điểm Giáo Dục Của Phật Giáo

Giáo dục nói chung là môt loại hình sản xuất đặc biệt trong các loại hình sản xuất xã hội, ...
Các tin đã đăng: